0

„6 от 49“: Числа – 6, 10, 11, 19, 29, 34. Печалби: 6 – няма, 5 – 14 по 2598,80 лв., 4 – 705 по 57,00 лв., 3 – 13 111 по 5,00 лв. ДЖАКПОТ: 3 283 041,12 лв.

„6 от 42“: Числа – 16, 24, 29, 30, 33, 40. Печалби: 6 – няма, 5 – 6 по 3582,90 лв., 4 – 375 по 57,30 лв., 3 – 5899 по 5,20 лв. ДЖАКПОТ: 1 150 997,86 лв.

„5 от 35“: I теглене: 2, 6, 12, 22, 26. Печалби: 5 – 10 по 3174,00 лв., 4 – 455 по 91,00 лв., 3 – 9264 по 7,00 лв. II теглене: 13, 14, 17, 26, 30. Печалби: 5 – 3 по 10 580,10 лв., 4 – 286 по 144,80 лв., 3 – 8645 по 7,50 лв.

„Тото джокер“: Позиции – 2, 5, 6; цифри – 0, 0, 9. Печалби: 3 – 8 по 6571,30 лв., 2 – 1316 по 40,00 лв.

„Зодиак“: Числа – 6, 11, 24, 43, 48; зодия  3 – Близнаци. Печалби: 5+1 – няма, 5 – няма, 4+1 – няма, 4 – 6 по 500,00 лв., 3+1 – 28 по 100,00 лв., 3 – 225 по 10,00 лв., 2+1 – 339 по 5,00 лв., 1+1 – 1709 по 1,50 лв., 2 – 3442 по 0,80 лв., 1 – 2712 по 1,00 лв. ДЖАКПОТ: 3 000 000,00 лв.

„Рожден ден“: Година 13, месец 8, дата 1, ден 3. Печалби: I група – няма, II група – няма, III група – 1 по 451,00 лв., IV група – 3 по 94,00 лв., V група – 4 по 70,50 лв., VI група – 5 по 45,10 лв., VII група – 15 по 18,80 лв., VIII група – 37 по 6,10 лв., IX група – 44 по 7,70 лв., X група – 109 по 3,60 лв., XI група – 164 по 2,80 лв., XII група – 296 по 1,90 лв., XIII група – 656 по 1,80 лв., XIV група – 1552 по 1,20 лв., XV група – 3020 по 1,10 лв. ДЖАКПОТ: 10 527,51 лв.