„6 от 49“: Числа – 8, 10, 13, 27, 39, 48. Печалби: 6 – няма, 5 - 8 по 3261,60 лв., 4 – 461 по 62,60 лв., 3 – 9575 по 4,90 лв. ДЖАКПОТ: 3 775 306,73 лв.
„6 от 42“: Числа – 2, 6, 10, 32, 37, 38. Печалби: 6 – няма, 5 – 2511,40 лв., 4 – 214 по 58,70 лв., 3 – 3707 по 4,80 лв. ДЖАКПОТ: 301 345,18 лв. 
„5 от 35“: I теглене: 6, 7, 12, 14, 31. Печалби: 5 – няма, 4 – 187 по 245,80 лв., 3 – 7576 по 8,60 лв. II теглене: 7, 8, 13, 17, 24. Печалби: 5 – 1 по 25 478,50 лв., 4 – 341 по 97,50 лв., 3 – 10 101 по 5,20 лв.
„Тото джокер“: Позиции – 4, 5, 8; Цифри – 2, 8, 2. Печалби: 3 – 13 по 2955,60 лв., 2 – 2036 по 18,90 лв. 
„Зодиак“: Числа – 2, 27, 28, 38, 44; Зодия 11 – Водолей. Печалби: 5+1 – няма, 5 – няма, 4+1 – няма, 4 – 1 по 500,00 лв., 3+1 – 9 по 100,00 лв., 3 – 157 по 10,00 лв., 2+1 – 261 по 5,00 лв., 1+1 – 1601 по 1,50 лв., 2 – 3141 по 0,80 лв., 1 – 2354 по 1,00 лв. ДЖАКПОТ: 3 000 000,00 лв.
„Рожден ден“: Година 30, месец 6, дата 23, ден 5. Печалби: I група – няма, II група – 1 по 507,90 лв., III група – няма, IV група – 1 по 254,00 лв., V група – 1 по 254,00 лв., VI група – 7 по 29,00 лв., VII група 4 по 63,50 лв., VIII група – 7 по 29,00 лв., IX група – 42 по 7,30 лв., X група – 84 по 4,20 лв., XI група – 49 по 8,30 лв., XII група 216 по 2,40 лв., XIII група – 474 по 2,30 лв., XIV група – 1356 по 1,30 лв., XV група – 2604 по 1,10 лв. ДЖАКПОТ: 3608,46 лв.