0

„6 от 49“: Числа – 15, 18, 27, 32, 34, 35. Печалби: 6 – 1 по 2 719 026,40 лв., 5 – 5 по 7212,90 лв., 4 – 440 по 90,60 лв., 3 – 8723 по 7,40 лв.

„6 от 42“: Числа – 10, 16, 28, 30, 31, 35. Печалби: 6 – няма, 5 – 5 по 4389,20 лв., 4 – 290 по 75,70 лв., 3 – 5045 по 6,20 лв. ДЖАКПОТ: 1 019 544,92 лв.

„5 от 35“: I теглене: 1, 4, 9, 27, 34. Печалби: 5 – 1 по 34 098,70 лв., 4 – 225 по 197,70 лв., 3 – 7484 по 9,30 лв. II теглене: 10, 16, 19, 20, 35. Печалби: 5 – няма, 4 – 217 по 283,50 лв., 3 – 7914 по 11,00 лв.

„Тото джокер“: Позиции – 1, 3, 9; цифри – 1, 8, 0. Печалби: 3 – 12 по 4739,10 лв., 2 – 2105 по 27,00 лв.

„Зодиак“: Числа – 12, 26, 29, 39, 48; зодия 5 – Лъв. Печалби: 5+1 – няма, 5 – няма, 4+1 – 1 по 5000,00 лв., 4 – 16 по 500,00 лв., 3+1 – 21 по 100,00 лв., 3 – 243 по 10,00 лв., 2+1 – 356 по 5,00 лв., 1+1 – 1736 по 1,50 лв., 2 – 3713 по 0,80 лв., 1 – 3136 по 1,00 лв. ДЖАКПОТ: 3 000 000,00 лв.

„Рожден ден“: Година 7, месец 4, дата 7, ден 5. Печалби: I група – няма, II група – няма, III група – 4 по 121,20 лв., IV група – 1 по 303,00 лв., V група – 7 по 43,30 лв., VI група – 9 по 26,90 лв., VII група – 9 по 33,70 лв.,, VIII група – 25 по 9,70 лв., IX група – 62 по 5,90 лв., X група – 113 по 3,80 лв., XI група – 158 по 3,10 лв., XII група – 288 по 2,10 лв., XIII група – 618 по 2,10 лв., XIV група – 1602 по 1,30 лв., XV група – 3168 по 1,10 лв. ДЖАКПОТ: 3735,90 лв.