0

Г ръцките власти разрешиха на хомосексуални и бисексуални мъже да бъдат кръводарители.

Гръцките власти разрешиха на хомосексуални и бисексуални мъже да бъдат кръводарители.

Гръцкото министерство на здравеопазването е одобрило нов формуляр, който се попълва от потенциалните кръводарители. Документът премахва еднополовите сексуални отношения от списъка с критерии за лишаване на дадено лице от правото да дарява кръв.
Старият формуляр за потенциални кръводарители включваше клауза, според която мъж не може да бъде донор, ако е имал сексуален контакт с друг мъж поне веднъж след 1977 г.


Много страни започнаха да контролират кръводаряването по-активно след началото на епидемията от ХИВ/СПИН през 80-те години на миналия век. Гърция остава една от малкото страни, които запазват забраната. На мъжете, които имат сексуални връзки с мъже, все още е забранено да даряват кръв в страни като Китай, Хърватия, Малайзия, Филипините, Турция и Словения. Литва планира да премахне забраната през май 2022 г.
В Съединените щати забраната беше отменена през 2015 г., но даряването на кръв беше разрешено само три месеца след последния хомосексуален контакт. Подобни срокове, вариращи от няколко месеца до няколко години, са въведени за кръводарителите в около 20 други държави.