0

П роизводители менте точат хазната. Това са установили проверки за укриване на печалбите в продажбата на едро и дребно с пресни плодове и зеленчуци.

Анализът в НАП отчита риска, че търговците на дребно, а понякога и на едро, се представят като земеделски производители, за да се възползват от облекченията, съществуващи за тези лица, пише в отговора на финансовия министър Асен Василев на депутатски въпрос. По думите му е направена оценка за стойностното и количествено изражение на постъпващите на пазара в страната пресни плодове и зеленчуци от трите основи източника – внос и вътреобщностно придобиване, производство на земеделски стопанства и натурално производство на домакинствата.

Установено е, че рискът се проявява главно чрез укриване на реализираните приходи. В голяма степен проявлението му се дължи на наличието на значителни стокови потоци, които не са документирани коректно, пише още министърът.

От началото на годината са направени над 4000 проверки на фискалните контролни пунктове по границата с Румъния, като общото количество на инспектираната стока е над 75 милиона килограма. В магазини за плодове и зеленчуци са направени над 570 проверки, като 108 от обектите са били запечатани. По борсите има близо 400 ревизии, като 9 обекта са били затворени.