0

Д ължими данъци и такси към централната и местната администрация у нас вече ще могат да се заплащат и с банкови карти, издадени в чужбина.

Министърът на финансите Асен Василев и министърът на електронното управление Божидар Божанов са изпратили писмо до всички първостепенни разпоредители с държавния бюджет до общинските администрации, до Националния осигурителен институт и до здравната каса. 

Механизъм

В него те се позовават на чл. 4, ал. 6 от Закона за ограничаване на плащанията в брой, като напомнят, че трябва да се осигури и възможност за осъществяване на операции по събиране на приходи чрез платежни карти, издадени от опериращи в чужбина банки. Двамата министри апелират всички администрации да преразгледат своите договори с обслужващите ги банки, като включат и други форми на картови разплащания, непопадащи в обхвата на досегашните картови операции по събиране на приходи чрез системата за е-плащане. Напомня се, че тя е интегрирана с Централния виртуален ПОС терминал (ЦВПОС), предоставян от “Борика”. Така Министерството на електронното управление ще даде  възможност за заплащане на възникнали задължения от бюджетни организации към тях и последващото им заплащане с кредитни и дебитни карти, включително издадени от опериращи в чужбина доставчици на платежни услуги. За извършените чрез ЦВПОС трансакции не се дължат преводни такси и комисиони от страна на гражданите и администрациите, пишат министрите.

Улеснение

Мярката ще даде възможност на много българи, които живеят и работят зад граница, да заплащат например данък сгради и такса смет с банкови карти, издадени в чужбина. Експерти коментираха, че това ще е улеснение и за чужди граждани, които притежават имоти у нас, също да се издължават към бюджета и местните администрации по безкасов начин. Това важи особено за украинци, руснаци и граждани на други страни, които имат недвижима собственост в България. Новата услуга би трябвало да се прилага и за плащането на глоби към общините или към КАТ.