0

А дминистративният съд в София отхвърли жалбата на „Топлофикация София“ срещу решение на Комисията за енергийно и водно регулиране за цените на парното и премията на тока, произвеждан от дружеството.

Това на практика означава, че няма да има нова по-висока пределна цена на парното за софиянци и премия за електрическата енергия от комбинирано производство и няма да бъдат компенсирани от Фонд „Сигурност на електроенергийната система“. Решението на съда е от 8 май 2024 г., според което дружеството трябва да плати 240 лева съдебни разходи на КЕВР. 

Жалба

Искът на дружеството е срещу решение на КЕВР за утвърждаване на цени от 30 юни 2023 г. В него столичната топлофикация се жалва от намалени разходи за заплати и осигуровки със 7,6 на сто. Топлофикация възразява и срещу присъдените й разходи за ремонти, които били по-ниски от посочените в заявлението й за цени. „Топлофикация София“ може да възрази в 14-дневен срок срещу решението на съда от 8 май във Върховния административен съд. 

Мотиви 

В мотивите за отхвърлянето на жалбата на дружеството е посочено, че от топлофикация некоректно са пропуснали да отбележат, че дружеството има определен най-висок размер на премията за тока – в размер на 714,94 лева за мвтч. Успоредно с това средната заплата в столичното дружество е една от най-високите в сектор енергетика.

Също така не трябва с необосновано високи и завишени разходи да се постига  качествено и сигурно задоволяване на потребностите. Утвърдените цени следва да възстановят икономически обосновани разходи за поддръжка на мрежите и намаляване на разходите за преноса на топлинна енергия, се аргументира съдията. Във връзка с намалените разходи за ремонти възражението на КЕВР е, че те трябва да са качествени и да не се налага повторно да се правят и то за сметка на потребителя.

Съдът приема, че крайният клиент не е длъжен да заплаща високи възнаграждения и на съконтрагентите на топлофикация. Съдът отхвърля и претенциите на топлофикация за присъдените й технологични загуби, амортизация и норма за възвръщаемост на капитала.