0

П отребителите ще могат да се присъединяват безплатно към заведени от компетентни организации представителни колективни искове срещу търговци за причинени вреди от всяко едно нарушение на потребителското законодателство. Това предвиждат промени в Закона за защита на потребителите, публикувани за обществено обсъждане. Много често такива вреди касаят клиенти на фирмите за бързи кредити, обясни Габриела Руменова, от „Ние потребителите“ пред „Телеграф“. С промените се дава възможност на организации като Комисията за защита на потребителите да завежда колективен иск от името на потребителите срещу фирми, които са причинили финансови вреди на техните клиенти вследствие на въведени неравноправни клаузи, например. Услугата ще се предоставя абсолютно безплатно, дори и при загуба на делото.

Вреди

Искове могат да се завеждат в случай на наличие на допълнителни такси като такава за експресно разглеждане на документи, неустойка за непредоставяне на поръчител в определения срок или на банкова гаранция. Осигуряването на поръчител в много кратък срок, който да отговоря на много специфични изисквания, например да е на постоянен трудов договор, необичайно висок доход е изключително трудно за част от потребителите на бързи кредити и те не успяват да го осигурят в рамките на поставения срок и им се начисляват такси, обясни Руменова. Освен това се начисляват и такси под различна форма, които са свързани с обслужването на кредита, но не са включени в ГПР.

С новите правила се разширява и кръгът на квалифицираните организации, които имат право да предявяват представителни искове за обезщетение за вреди – това ще са не само сдруженията на потребителите, както е до момента, но и Комисията за защита на потребителите и квалифицирани организации, определени от държавите-членки на Европейския съюз за предявяване на трансгранични представителни искове. Сега КЗП може да води само колективни искове за преустановяване на нарушенията, но не и за обезщетения на засегнатите, уточни Руменова.

Безопасност

Промените в Закона за защита на потребителите относно безопасността на стоките са свързани с навлизането на новите технологии и онлайн продажбите. В действащото у нас законодателство не предоставя правни средства за обезщетяване на потребителите в случаите на изземване на опасни продукти. С новите правила икономическите оператори носят отговорност за безопасността на предлаганите стоки. Когато на европейските потребители се предлагат стоки, за които не се прилагат единни европейски стандарти, задължително трябва да се обезпечи наличието на икономически оператор, който е установен в Европейския съюз и който отговаря за безопасността въпросните стоки. Това касае предимно онлайн платформите за продажби на стоки от китайски доставчици.