0

С ветът на бизнеса се променя и компаниите имат нови приоритети: осигуряване на режим на работа от разстояние, намаляване на капиталовите разходи и адаптиране на бизнес моделите към новите пазарни изисквания. Дигиталната трансформация е важен елемент на тези инициативи, както и неин катализатор – компютърни услуги в облак (cloud computing).

Влиянието на дигитализацията променя не само бизнес процесите, но и нуждите на служителите и очакванията на клиентите. Следователно става въпрос за всеобхватна трансформация, която се прехвърля от ИТ сферата към останалите сфери и която, с оглед на значението и обхвата на промените, става задължителна за международните и местните компании.

Дигитализацията в региона: препятствия и приоритети

Бизнес общността в България, а изобщо и в региона, разпознава стойността на новите технологии. В някои сфери на индустрията, като финанси и електронна търговия, компаниите вече използват облачни платформи, за да предоставят дигитални услуги. Но дигитализацията продължава да се развива сравнително бавно, най-вече поради две причини: първата е недостигът на компетентност за осъществяване на дигитални инициативи. Втората, често неоснователна – но разбираема и оправдана, е страхът от промени. Ако ИТ не са основната Ви дейност, ако не сте сигурни кое решение да изберете и как да избегнете рисковете от усвояването на новите технологии, облачната трансформацията може да се окаже предизвикателство Mainstream, водещият доставчик на облачни решения в региона, смята, че всеки проект за трансформация изисква дългосрочна визия.

  • Опитът учи, че дигиталната трансформация при всеки се случва по различен начин и че най-добрите резултати се постигат, когато облачните решения се поставят в услуга на конкретни бизнес процеси или инфраструктурни елементи на компанията. Тези решения осигуряват голямо предимство: не изискват инвестиции във физическа инфраструктура. Това, което е важно и върху което се фокусират нашите инженери, е предимствата да не бъдат еднократни, а миграцията към облак да постави основите за дългосрочно развитие на дейността – казва Иван Катинчаров, директор на отдел „Продажби“ в Мейнстрийм България.

За да помогне на клиентите си да постигат продължителен растеж, компания Mainstream изгради разнообразно портфолио от облачни решения и силни технологични компетенции. Над 200 компании, като Нелт Група, МКА Група, Гигатрон, Гомекс и Банка АИК, ускориха дигитализацията с помощта на експертите на Mainstream. Проектите осигуриха повишаване на ефективността и сигурността, а ключът към успеха е адаптирането на облачните технологии към всеки индивидуален клиент.

Облачната трансформация: два ключови елемента

Благодарение на партньорството на облачни провайдери като Microsoft Azure, Amazon Web Services, Google Cloud, както и на собствената платформа Mainstream Enterprise Cloud, Mainstream е доставчик на водещи световни технологии за местния пазар. Услугите целят създаване на стойност за клиентите и имат предимства в сравнение с остарелите ИТ системи. Не съществува една платформа, която да е подходяща за всякакви нужди.

За да може една компания да "отключи" потенциала на облачното решение, е важно то да отговаря на средата и изискванията ѝ в момента, както и да разкрива възможности за по-нататъшна модернизация. Mainstream помага на клиентите да ускорят облачната трансформация, като оказва помощ с два ключови елемента:

  • Оценка на техническите капацитети и потенциала за оптимизация на ИТ инфраструктурата.

Чрез тясно сътрудничество с клиента експертите на Mainstream събират и анализират данните за ресурсите на инфраструктурата и приложенията на компанията. Анализът цели да открие и след това да преодолее разликата между моментното и желаното състояние от гледна точка на сигурността, ефективността на разходите и възможностите на ИТ инфраструктурата да отговори на бъдещите нужди.

  • Анализ на изпълнимостта на внедряването на облачни технологии

Започва се от бизнес стратегията, за да се определи по какъв начин ИТ инфраструктура трябва да поддържа бизнес процесите и реализацията на плановете на компанията. Тук не става въпрос само за изпълнение: фокусът е и върху рентабилното използване на ресурсите на облака за специфичните процеси. Mainstream ръководи клиента от самото начало т.е. от анализа на моментното състояние до разработването на план за действие за преминаване към облачен модел на опериране.

Искате ли да започнете трансформация на дейността си? Уговорете си консултация с експертите от Mainstream.