0

М инистерството на земеделието анализира възможността и обхвата на подкрепа за оранжерийното производство, съобщи по време на парламентарния контрол министър Иван Иванов. В отговор на въпрос от депутат той обясни, че в началото на годината от бранша са поискали подкрепа заради високите цени на природния газ.

Министерството на земеделието анализира възможността и обхвата на подкрепа за оранжерийното производство, съобщи по време на парламентарния контрол министър Иван Иванов. В отговор на въпрос от депутат той обясни, че в началото на годината от бранша са поискали подкрепа заради високите цени на природния газ.

У над има над 900 хектара площи оранжерии, като 300 хектара от тях са отопляеми. Към 200 хектара оранжерийни площи се отопляват с природен газ, останалите са с пелети, възобновяеми източници и геотермална енергия.

Иванов отбеляза, че засегнатите производители могат да се възползват и от някои от съществуващите схеми за подкрепа на земеделските стопани, например намалената ставка на акциза за газьола за селскостопанска техника.

Румен Христов призова за по-бърз анализ на ситуацията и отпускане на нужната помощ, за да не бъде застрашена пролетната реколта от оранжериите. В сектора работят 10 хил. души и при затварянето на част от оранжериите те ще излязат на борсата, предупреди още депутатът.