0

П о предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) броят на въведените в експлоатация жилищни сгради през третото тримесечие на 2021 г. е 838, а новопостроените жилища в тях са 3390. Спрямо третото тримесечие на 2020 г. сградите са с 61 по-малко, или с 6,8 на сто, а жилищата в тях намаляват с 533, или с 13,6 на сто.

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) броят на въведените в експлоатация жилищни сгради през третото тримесечие на 2021 г. е 838, а новопостроените жилища в тях са 3390. Спрямо третото тримесечие на 2020 г. сградите са с 61 по-малко, или с 6,8 на сто, а жилищата в тях намаляват с 533, или с 13,6 на сто.

От новопостроените жилищни сгради, въведени в експлоатация през третото тримесечие на 2021 г., със стоманобетонна конструкция са 78,2 на сто, с тухлена - 18,5 на сто, с друга - 2,8 на сто, и с панелна - 0,5 на сто. Най-голям е относителният дял на новопостроените къщи (75,6 на сто), следвани от жилищните кооперации (14,7 на сто). В сравнение с третото тримесечие на 2020 г. се наблюдава намаляване в броя на новопостроените къщи и жилищните кооперации и увеличаване в броя на новопостроените вили и сгради от смесен тип.

Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите Варна - 123 сгради с 837 жилища, София (столица) - 121 сгради с 832 жилища, и Бургас - 99 сгради с 440 жилища в тях.

Най-висок е делът на новопостроените жилища с три стаи (36,6 на сто), следват тези с две стаи (35,8 на сто), а най-нисък е делът на жилищата с шест и повече стаи - 3,7 на сто.

Общата полезна площ на новопостроените жилища през третото тримесечие на 2021 г. е 336,5 хил. кв. м, или с 6,3 на сто по-малко в сравнение със същото тримесечие на 2020 г., а жилищната площ намалява с 6,6 на сто и достига 257,1 хил. кв. метра.

Същевременно средната полезна площ на едно новопостроено жилище се увеличава от 91,6 кв. м през третото тримесечие на 2020 г. на 99,3 кв. м през същото тримесечие на 2021 година.

Най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище е регистрирана в областите Габрово - 190 кв. м, и Разград - 149,1 кв. м, а най-малка - в областите Враца (67,3 кв. м) и Варна (76 кв. м).