С ъстав на старозагорския окръжен съд спря кадрова рокада в едно от най-големите държавни дружества, радневското „Мини Марица изток“ ЕАД, като не разреши вписване на нови обстоятелства в Търговския регистър. 

Състав на старозагорския окръжен съд спря кадрова рокада в едно от най-големите държавни дружества, радневското „Мини Марица изток“ ЕАД, като не разреши вписване на нови обстоятелства в Търговския регистър. 

Определението на съда за отказ да бъде вписана като член на съвета на директорите и изпълнителен директор до провеждането на конкурс за инж. Илза Чинкова е от 17 януари.

За член на СД и изпълнителен директор остава Тодор Тодоров, който през есента на м.г. бе класиран на първо място в обявения конкурс за представител на държавата в дружеството.

Тодор Тодоров, който вече е бил директор на мините от януари 2009-а до февруари 2011 година, съобщи, че до дни предстои да сключи договор с ръководството на БЕХ, но че вече е на работното си място.

Дали това ще бъде финал за кадровата сага никой не може да каже със сигурност, тъй като юристите не са на едно и също мнение. Те не изключват последващ развой в зависимост от ситуацията в БЕХ и МЕ като напомнят, че инж. Илза Чинкова е експерт на ПП „Има такъв народ“.

В „Мини Марица изток“ ЕАД – Раднево работят близо 7 000 души, които осигуряват добива на 90 на сто от горивото за производството на ТЕЦ в България. От май 2008 година до сега там са се сменили 6 изпълнителни директори, като най-дълго е бил инж. Андон Андонов - от 12 декември 2014-а до 11 януари т.г. След определението на съда съветът на директорите остава в състав Тодор Димчев Тодоров, Георги Иванов Коев, Николай Стефанов Диков, Цветолин Венциславов Богданов и Светослав Митков Миневски, който е и председател.

Според последния публикуван годишен финансов отчет за 2020 година в ТЗ дружеството има общо активи на стойност 1,141 млрд. лева. То има подписан концесионен договор за 35 – годишен срок, добивът е върху площ 473 685 540 кв. м. През 2020 година дружеството е платило близо 8 млн. концесионни такси. Според информация, публикувана на сайта на дружеството на 16 ноември м.г., то посреща края на финансовата 2021-а г. без задължения и в добро финансово състояние, като месечно там се добиват по над 3 млн. т въглища и към онзи момент е имало над 120 млн. лв. разполагаеми собствени средства. Към 15 ноември м.г. то е погасило изцяло 20 млн. лева, усвоени като част от отпуснатия заем от 55 млн. лева от „БЕХ“ ЕАД през 2020 г., и към момента не дължи нищо на принципала си.

Без просрочия се обслужват всички задължения на компанията към бюджета, персонала и доставчиците. „Мини Марица-изток“ ЕАД няма просрочени вземания от своите клиенти, се казва още в съобщението.