0

Т ърговският дефицит на България бележи петорен ръст в началото на 2022 г. спрямо миналата година. Това показват предварителните данни на европейската статистическа служба Евростат, публикувани в края на миналата седмица.

Търговският дефицит на България бележи петорен ръст в началото на 2022 г. спрямо миналата година. Това показват предварителните данни на европейската статистическа служба Евростат, публикувани в края на миналата седмица.

През януари общият търговски дефицит на България се е равнявал на 710 млн. евро, докато през януари предходната година показателят е бил в размер на 143 млн. евро. Износът на страната се е увеличил с една трета на годишна база, достигайки 3,2 млрд. евро през януари 2022 г. Повишението обаче е засенчено от ръста в размер на 52% на вноса, който е бил в размер на 3,9 млрд. евро през първия месец на годината .Резултатът поставя страната ни на едно от водещите места по най-голям ръст на вноса и износа през януари 2022 г., сочат данните, цитирани от Инвестор бг.

Най-голямо увеличение в износа извън рамките на Европейския съюз


е отчетено в Кипър (70,5% ръст), Румъния (45,2%), Гърция (44,1%), Малта (42,1%) и Белгия (40,1%), следвани от България (39%). Лидер по внос от страни извън блока е била Литва (109,0% ръст), следвана от Хърватия (108,2%) и Гърция (93%), докато на четвърта позиция е била България (83%). Колкото до ЕС, данните на Евростат показват, че износът на страните членки извън рамките на съюза е достигнал 178,2 млрд. евро, или с 19,6% повече спрямо януари 2021 г., когато показателят се е равнявал на 149,0 млрд. евро. Вносът от останалата част на света към съюза е бил в размер на 214,3 млрд. евро (52,4% ръст на годишна база). В резултат на това ЕС е записал търговски дефицит на стойност 36,0 млрд. евро в търговията със страни извън съюза. За сравнение -


 

през януари 2021 г. търговският баланс е бил на излишък от 8,5 млрд. евро.


Търговията в рамките на съюза е нараснала до 299,6 млрд. евро и е отчела ръст от 22% на годишна база. От статистиката става ясно още, че износът на страните - членки на еврозоната, към останалата част на света е бил в размер на 199,5 млрд. Евро, или с 18,9% повече спрямо януари 2021 г., когато той се е равнявал на 167,8 млрд. евро. Вносът от страните извън еврозоната е нараснал с 44,3% на годишна база до 226,7 млрд. евро. В резултат на това зоната с единна валута е отчела търговски дефицит от 27,2 млрд. евро с останалата част от света през януари 2022 г. За сравнение - през януари 2021 г. показателят е бил на излишък от 10,7 млрд. евро.