0

С редната полезна площ на новите жилища се е увеличила с 5 квадрата и от 98 скача на 103 квадратни метра. Това показват предварителни данни на Националния статистически институт за нововъведените в експлоатация жилищни сгради през второто тримесечие на тази година.

Според тях в периода от април до края на юни са въведени в експлоатация 1128 сгради с 3826 жилища в тях. Спрямо второто тримесечие на 2021 г. сградите са с 261 повече, или с 30,1%, а жилищата в тях намаляват с 342, или с 8,2%.

Причината е, че повечето от нововъведените имоти са къщи, които са 78,2 на сто от всички сгради, а жилищните кооперации са 14,5 на сто.

Най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище е регистрирана в областите
Габрово – 183,3 кв. м, и Монтана – 175,6 кв. м, а най-малка - в областите Велико Търново – 65,4 кв. м, и Варна – 83,2 кв. метра. Най-много са новите жилища с 3 стаи, а тези с две са 34,9 на сто. Делът на имотите с повече от шест стаи е само 4,8 на сто.

По градове

От данните става ясно, че в София се строят повече многофамилни сгради, отколкото в останалите градове. В столицата новите блокове са 165 и в тях има общо 1026 жилища. В града под тепетата броят на сградите е близък до този в столицата, като в Пловдив са въведени общо 163 имота, но пък жилищата в тях са по-малко - 533 апартамента. Това на практика означава, че средно статистически всяка новоизградена сграда е средно с по 3 жилища. В Бургас ситуацията е сходна с Пловдив, като там новите сгради са 138, а апартаментите в тях са 472 броя. 

От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през второто тримесечие на 2022 г. със стоманобетонна конструкция са 79,3%, с тухлена – 16,8%, с друга – 3,3%, и с панелна -
0,6%.