0

М ежду 30 лв. и 120 лв. трябва да броят кандидатите за влизане в университет. Толкова са таксите за първия изпит.

Най-масовата сума на входа на висшите училища е 60 лв. Подобна е и таксата за разглеждане на документите и класиране с оценки от матурите. 48 висши училища в България ще приемат кандидат-студенти с оценки от държавните зрелостни изпити. В повечето бъдещите висшисти ще могат да избират дали в бала им да влезе оценката от приемния изпит или тази от матурата.

30 лв. е таксата за първи изпит и още толкова за всеки следващ в най-големия ни университет - Софийския. За класиране с признаване на оценка от държавен зрелостен изпит сумата е същата - 30 лв. Кандидат-студентите в Пловдивския университет ще трябва да извадят 40 лв. за първи изпит и 25 лв. за всеки следващ. Признаване на оценка от матура е също 40 лева. Толкова трябва да си приготвят е кандидатите за Бургаския университет, независимо дали ще се явят на изпит, или ще внесат оценките си от зрелостния изпит. Насочилите се към хуманитарни специалности във Великотърновския университет „Св. св.Кирил и Методий“ ще платят 60 лв. за всеки отделен изпит, както и за кандидатстване с оценки от матурата. Това важи за зрелостниците, а за кандидати за „магистър“ след висше образование 70 лв. е таксата за участие в кандидатстудентския прием и класиране и 40 лв. за явяване на изпит. В Югозападния университет таксата на входа за изпит и по документи е твърдо 30 лв. Толкова е и в Шуменския университет „Епископ Костантин Преславски“. В Русенския „Ангел Кънчев“ първият изпит е 60 лв., а всеки следващ - 40 лв. Твърдо 60 лв. струва кандидатстването в УНСС за първи изпит и по 30 лв. за всеки следващ. И в техническите университети входната такса е средно 50 лв. Толкова е в ТУ-София, в ТУ-Варна е 30 лв., а класирането с оценки от матура е с 5 лв. по-малко. В ТУ-Габрово за първи изпит се плащат 50 лв., а за следващите по 30 лв. 50 лв. се дават за първия изпит в Минно-геоложкия и в Лесотехническия университет.

Специални

В някои от висшите училища има и специални изпити, които се заплащат отделно. В УАСГ например изпитът по математика струва 35 лв., за всяка от трите части на изпита
по рисуване се плащат по 35 лв. и 25 лв. за изпит по английски език. Такса за участие в кандидатстудентската кампания и класиране, включително и с оценка от държавен зрелостен изпит, е 40 лв. В Националната музикална академия кандидатските изпити са 50 лв. за първи и по 25 лв. за всеки следващ. Мераклиите да учат актьорско майсторство и режисура трябва да приготвят 80 лв. за първи изпит, 65 лв. за втори изпит, а за третия - 50 лв. В Художествената академия таксата е 38 лв. както за първи изпит, така и за следващите. Таксата за кандидатстване в Националната спортна академия пък е 65 лв.

Медицина

Освен, че таксите за обучение по медицина са едни от най-високите, тези за кандидатстване също са по-скъпи спрямо останалите специалности. 80 лв. е таксата за първи изпит в Медицинския университет в София, а за следващите се плащат по 40 лв. Таксата за прием и обработка на документи при кандидатстване без полагане на изпит е 50 лв. За изпита по биология и химия в Пловдивския медицински университет се плащат 120 лв. Кандидатстудентските изпити по етика, скулптиране, социална медицина и здравен мениджмънт са 60 лв. Във Варненския МУ пък таксата за полагане на първи изпит е 70 лв. и 50 лв. за всеки следващ. За участие в кандидатстудентската кампания и класиране по документи се заплащат 50 лв. За прием след завършено средно образование - магистри в МУ-Плевен се дължат 120 лв., за бакалаври сумата е 70 лв. за първо явяване и 50 лв. за всяко следващо. 50 лв. е и участието в класиране с оценки от зрелостните изпити.