0

М инистерският съвет прие Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2022 г.

С Постановлението се одобряват допълнителни разходи, в размер до 1 500 000 лв., по бюджета на министерството за финансово обезпечаване на управлението на инженерното съоръжение от възпрепятстващ тип по българо-турската граница.