0

М есечната инфлация за юли е 17.3%, това показват данните на Националния статистически институт. За сравнение инфлацията за предходния месец юни беше 16,9%. През юли 2022 г. спрямо предходния месец най-голямо е увеличението на цените се наблюдава в групите: развлечения и култура (+7.4%), жилища, вода, електроенергия, газ и други горива (+5.2%) и ресторанти и хотели (+1.2%).

Най-голямо е намалението на цените в групите: облекло и обувки (-2.0%), транспорт (-1.7%) и хранителни продукти и безалкохолни напитки (-0.1%).

През юли 2022 г. спрямо предходния месец цените на стоките и услугите в следните потребителски групи са се увеличили, както следва: развлечения и култура - увеличение със 7.4% жилища, вода, електроенергия, газ и други горива - увеличение с 5.2%; ресторанти и хотели - увеличение с 1.2%; жилищно обзавеждане, домакински уреди и принадлежности и обичайно поддържане на дома - увеличение с 0.9%; разнообразни стоки и услуги - увеличение с 0.9%; съобщения - увеличение с 0.7%;алкохолни напитки и тютюневи изделия - увеличение с 0.5%; здравеопазване - увеличение с 0.2%; образование - увеличение с 0.1%.

През юли 2022 г. спрямо предходния месец цените на стоките и услугите в следните потребителски групи са се понижили, както следва: облекло и обувки - намаление с 2.0%, транспорт - намаление с 1.7% хранителни продукти и безалкохолни напитки - намаление с 0.1%.