0

С ъздадоха 3D дигитален двойник на Люлин. За целта целият район е заснет. На базата на получените данни ще може да се планира какъв да е типът застрояване, видът на сградите, зелените площи, показва какви мерки да се предприемат, за да се отговори адекватно на климатичните промени и повишаващата се температура в града.

Мерки

3D дигиталният двойник е създаден в партньорство със Софийския университет "Св. Климент Охридски", който е заснел целият район – сгради, паркове, дървета, зелена растителност. Зам.-кметът по екология Десислава Билева обясни, че това е изключително важно, защото по този начин ще може да се прави адекватно градско планиране. „Ние още 2019 г. Столичната община, първа в страната, направи заснемане на градския топлинен остров. "Люлин" беше идентифициран като проблем. От 2020 г., заедно с учените от Софийския и Лесотехническия университет реализирахме много мерки в него”, каза тя. Билева коментира, че вече част от мерките се изпълняват, като част от тях е изграждането на иновативен проект на бул. "Панчо Владигеров" и бул. "Сливница", където е облагородено пространство. “Сега идентифицираме кои са уязвимите зони, където през лятото има прекалено нагряване на температурата, и какви са мерките“, добави тя и подчерта, че мерките са краткосрочни и дългосрочни. „Краткосрочни касаят малки „джобни“ паркове, „дъждовни“ градини“, посочи зам.-кметът. Билева изброи, че след мерките са и „мобилни гори"; зелени паркинги (чрез мобилни конструкции); зелени охлаждащи коридори и острови (чрез мобилни конструкции); зелени покриви и зелени стени, пропускливи настилки, възстановяване на заливни речни тераси. Тя сподели още, че планират голямо озеленяване по „Царица Йоана“, което ще се реализира в по-дълъг период от време.

Модел

Главният архитект на София Здравко Здравков обясни, че с помощта на този модел ще може да се интегрират бъдещите сгради и как те влияят на общото състояние на града, на развитието на топлинния остров, на зелената система, ветровите натоварвания. „В 21 в. начинът на планиране, който имаше досега в градоустройството с изработването на модели, които единствено стъпваха на двумерно изображение, трябва да бъде трайно променен. Благодарение на този 3D модел всяко едно инвестиционно намерение ще може да бъде изследвано“, каза Здравков.