0

А ЕЦ „Козлодуй“ е единствената функционираща атомна електроцентрала в България. Разположена е на брега на река Дунав край град Козлодуй и е изцяло държавна собственост. Атомната централа е и най-големият производител на електрическа енергия в страната.

Ето 10 факта за родния АЕЦ, които всеки трябва да знае!

- Строежът на АЕЦ „Козлодуй“ започва през 1970 година, а първият ѝ реакторен блок е официално открит на 4 септември 1974 година. Проектите за централата са изготвени съвместно от “Топлоелектропроект” – Москва и “Енергопроект” – София. Основното оборудване е доставено от Съветския съюз, а отделни съоръжения – от тогавашните Германска демократична република, Чехословакия и Унгария.

- Въпреки, че в миналото на площадката е имало шест ядрени блока, в момента от тях работят само два - 5 и 6 блок, които са съветско производство с реактори тип ВВЕР-1000.

- Между 2004 и 2006 година първите четири блока са "пенсионирани" и предадени за извеждане от експлоатация на Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“. Това се случва в изпълнение на ангажиментите, поети от България във връзка с присъединяването на страната към ЕС, като в края на 2002 г. е прекратена експлоатацията на 1 и 2 блок, а в края на 2006 г. – на 3 и 4 блок.

- В АЕЦ "Козлодуй" за гориво се използва слабообогатен уран във вид на уранов двуокис. Това гориво се изработва във формата на таблетки, разположени в херметично затворени "тръбички" от циркониева сплав, така че урановото гориво и продуктите на делене не са в пряк допир с топлоносителя.

- В най-силните си години АЕЦ „Козлодуй“ е била с максимална инсталирана мощност 3760 MW, а днес мощността на двата блока е 2000 MW.

- Според издадените лицензии пети блок е предвидено да функционира до 2027 г., а шести блок до 2019 г. След изтичането им предстои атомната централа да кандидатства за продължаване на лицензиите на блоковете пред Агенцията за ядрено регулиране.

- Зад абревиатурата на действащите у нас реактори ВВЕР стои името от Водо-воден енергиен реактор или иначе казано реактори с вода под налягане. Горивните пръти на реактора са напълно потопени във вода, която е подложена на налягане от 15 MPa, така че температурата ѝ на кипене е по-висока от нормалните температури на работа (220 до над 300 °C). Целият реактор е обвит в масивен стоманен кожух, а горивото е слабо обогатен уранов диоксид.

- За охлаждане на кондензаторите се използва вода от река Дунав. От бреговата помпена станция на АЕЦ, по канали, водата се изпраща до атомната централа, откъдето помпите на циркулационна помпена станция подават водата в кондензаторите на турбините.

- Годишно централата генерира 794 m³ твърди ниско и средно радиоактивни отпадъци. Ниско и средно радиоактивните отпадъци се обработват в обособен цех и се съхраняват временно в спецкорпусите и специално предназначени за тази цел складове и депа на площадката на централата. При обработката им те се пакетират в специални стоманобетонни контейнери от три типа – за твърди отпадъци без циментова матрица, за твърди отпадъци в чист цимент и за течен радиоактивен концентрат, фиксиран в циментова матрица.

- От няколко години насам България има амбиция за изграждане на нови два блока на "АЕЦ Козлодуй". През февруари Народното събрание възложи да се проведат преговори между централата и южнокорейската компания "Хюндай", която остана единствена в списъка на кандидатите за изграждането и пускането в експлоатация на 7-и и 8-и блок на АЕЦ "Козлодуй".

БГНЕС

БГНЕС

БТА

БГНЕС

*Източник: Darik.News