0

„6 от 49“: Числа – 5, 12, 13, 15, 21, 23. Печалби: 6 – няма, 5 – 16 по 2585,40 лв., 4 – 873 по 52,40 лв., 3 – 13 912 по 5,30 лв. ДЖАКПОТ: 2 498 778,05 лв.

„6 от 42“: Числа – 15, 16, 17, 25, 35, 40. Печалби: 6 – няма, 5 – 6 по 3064,40 лв., 4 – 309 по 59,50 лв., 3 – 4907 по 5,40 лв. ДЖАКПОТ: 738 608,47 лв.

„5 от 35“: I теглене: 1, 7, 11, 14, 17. Печалби: 5 – 3 по 10 219,50 лв., 4 – 531 по 75,30 лв., 3 – 11 464 по 5,50 лв. II теглене: 15, 23, 28, 33, 34. Печалби: 5 – 2 по 15 329,30 лв., 4 – 315 по 127,00 лв., 3 – 9004 по 7,00 лв.

„Тото джокер“: Позиции – 2, 3, 4; Цифри – 2, 0, 5. Печалби: 3 – 1 по 47 092,90 лв., 2 – 1564 по 30,10 лв.

„Зодиак“: Числа – 6, 8, 23, 35, 37; зодия 7 – Везни. Печалби: 5+1 – няма, 5 – няма, 4+1 – 2 по 5000,00 лв., 4 – 5 по 500,00 лв., 3+1 – 35 по 100,00 лв., 3 – 252 по 10,00 лв., 2+1 – 400 по 5,00 лв., 1+1 – 2116 по 1,50 лв., 2 – 4173 по 0,80 лв., 1 – 3286 по 1,00 лв. ДЖАКПОТ: 3 000 000,00 лв.

„Рожден ден“: Година 79, месец 12, дата 20, ден 6. Печалби: I група – няма, II група – 2 по 283,40 лв., III група – няма, IV група – 2 по 141,70 лв., V група – 13 по 21,80 лв., VI група – 14 по 16,20 лв., VII група – 24 по 11,80 лв., VIII група – 53 по 4,30 лв., IX група – 44 по 7,70 лв., X група – 82 по 4,80 лв., XI група – 267 по 1,70 лв., XII група – 243 по 2,30 лв., XIII група – 577 по 2,10 лв., XIV група – 1360 по 1,40 лв., XV група – 2644 по 1,20 лв. ДЖАКПОТ: 6749,66 лв.