0

„6 от 49“: Числа – 16, 18, 19, 24, 33, 44. Печалби: 6 – няма, 5 – 10 по 3553,10 лв., 4 – 592 по 66,30 лв., 3 – 10 464 по 6,10 лв. ДЖАКПОТ: 2 892 674,45 лв.

„6 от 42“: Числа – 6, 11, 21, 25, 31, 41. Печалби: 6 – няма, 5 – 15 по 1288,60 лв., 4 – 579 по 33,40 лв., 3 – 6579 по 4,20 лв. ДЖАКПОТ: 1 056 016,63 лв.

„5 от 35“: I теглене: 6, 13, 14, 26, 27. Печалби: 5 – 1 по 29 272,20 лв., 4 – 242 по 157,80 лв., 3 – 7172 по 8,30 лв. II теглене: 5 – 4 по 7318,10 лв., 4 – 373 по 102,40 лв., 3 – 8985 по 6,70 лв.

„Тото джокер“: Позиции – 2, 6, 8; цифри: 7, 7, 7. Печалби: 3 – 11 по 4256,80 лв., 2 – 1726 по 27,10 лв. 

„Зодиак“: Числа – 3, 6, 21, 25, 47; зодия 10 -  Козирог. Печалби: 5+1 – няма, 5 – няма, 4+1 1 по 5000,00 лв., 4 – 6 по 500,00 лв., 3+1 – 23 по 100,00 лв., 3 – 310 по 10,00 лв., 2+1 – 406 по 5,00 лв., 1+1 – 1887 по 1,50 лв., 2 – 4265 по 0,80 лв., 1 – 2888 по 1,00 лв. ДЖАКПОТ: 3 000 000,00 лв.

„Рожден ден“: Година 58, месец 1, дете 30, ден 1. Печалби: I група – няма, II група – няма, III група – няма, IV група – 3 по 88,10 лв., V група – 11 по 24,00 лв., VI група – 5 по 42,30 лв., VII група – 14 по 18,90 лв., VIII група – 26 по 8,10 лв., IX група – 55 по 5,80 лв., X група – 74 по 5,00 лв., XI група – 229 по 1,90 лв., XII група – 234 по 2,30 лв., XIII група – 463 по 2,40 лв., XIV група – 1248 по 1,40 лв., XV група – 2460 по 1,20 лв. ДЖАКПОТ: 5676,92 лв