0

Ч етвърта поредна програмна акредитация за срок от 5 години получи професионалното направление „Информатика и компютърни науки“ на ВСУ „Черноризец Храбър“ от Националната агенция по оценяване и акредитация към Министерски съвет.

Четвърта поредна програмна акредитация за срок от 5 години получи професионалното направление „Информатика и компютърни науки“ на ВСУ „Черноризец Храбър“ от Националната агенция по оценяване и акредитация към Министерски съвет.

Варненският свободен университет продължава да е единственият в България с акредитирана в дистанционна форма на обучение бакалавърска специалност „Информатика и компютърни науки“. НАОА увеличи и броя на студентите, които могат да се обучават в специалностите от направлението.

За първи път са акредитирани в дистанционна форма и три от магистърските програми в направлението „Дигитален маркетинг и уеб дизайн“ на български език, „Софтуерно инженерство и мениджмънт“ и „Data Science“ на английски език. Програмите се предлагат и в редовна и задочна форма на обучение.

Магистърските програми „Софтуерно инженерство и мениджмънт“ и „Киберсигурност“ също са акредитирани в редовна и задочна форма на обучение. Акредитирана е и докторската програма „Информационни системи и технологии, информатика и компютърни науки“. В момента в програмата се обучават двама български и пет чуждестранни докторанти. Предстои записване на още двама български докторанти.

Специалностите от компютърните науки са сред най-предпочитаните от кандидат-студентите във Варненския свободен интерес. В сегашните условия към дистанционната форма на обучение в бакалавърската програма „Информатика и компютърни науки“ проявяват интерес кандидати от България, САЩ, Канада, Германия, Нидерландия и др.

Вече започна приемът на студенти за дистанционна форма на обучение в новоакредитираните специалности. Първият випуск бакалаври по информатика и компютърни науки в дистанционна форма на обучение ще се дипломират на специална виртуална церемония в края на юли т.г. Абсолвентите се реализираха професионално още по време на обучението си, съобщават още от университета.