0

П рибирането на ранните картофи започва през май. Продължава до 15-20 юни. По време на съхранението на ранните картофи клубените преминават през периоди на дозряване, покой и събуждане, обясняват в онлайн семинар от Националната служба за съвети в земеделието. Първият период трае обикновено 15-20 дни. По това време клубените дишат най-интензивно и отделят много влага и въглероден двуокис.

Взискателни

Картофите са много взискателни към температурния и въздушния режим по време на съхранението. При висока температура високото съдържание на вода създава условия за интензивно дишане на клубените, с което са свързани всички протичащи в тях процеси, като загуба на вода и сухо вещество, покълване, поява на болести и др.

Значение

Най-голямо значение за успешното съхраняване на картофите има температурата. В периода на дозряване трябва да бъде висока – между 14 и 16°C, за да се създаде възможност за бързо заздравяване на раните по клубените и за заякване на кожицата им. След това, в продължение на 35-50 дни в зависимост от качеството на картофите, затоплянето на въздуха и начина на съхраняването температурата постепенно се понижава до 4°C. Обикновено през първата половина на ноември тя трябва да се понижи до 6-7 градуса. До края на месеца да се задържи между 4 и 5 градуса, а през останалото време да се поддържа между 2 и 4 градуса.

Видове

Най-ранният сорт е сорт Ривиера. То е на първо място в света по ранозрялост. Уникалността му се изразява в това, че на 50-55 ден след поникване, клубените вече са с отлични вкусови качества и готови за пазара. Клубените са с овална форма и са леко сплеснати със светложълт цвят на кожицата и светложълт цвят на месото. Дава среден брой клубени в гнездо, едри и изравнени по размер. Клубените са с ниско съдържание на сухо вещество, подходящи за прясна консумация. Формата им и гладката кожица придават на този картоф привлекателен външен вид. Семето на Ривиера дава висок добив. Подходящ е за всички райони, където е застъпено ранното производство.

Вегетация

Сортът Агата има вегетационен период 60 дни. Образува клубени с продълговата овална форма, много плитки очи, с жълт цвят на кожицата и месото. Те са с ниско съдържание на сухо вещество. Клубените по размер са средно големи, а броят им в едно гнездо е голям. Образува растение с нисък хабитус, със зелени до светлозелени листа и бели цветове. Имат изключително гладка кожица, привлекателен външен вид и плитко разположени очи – това прави този сорт много подходящ за пакетиране. Кожицата на Агата е здрава и устойчива на натъртване. Има добра устойчивост на болести.

Големина

Сортът Карера е с вегетационен период 60-65 дни. Формира много едри клубени, гладки, със светложълто месо. Имат красив външен вид с интензивно нарастване на клубените. Но по отношение на вкусови качества Агата определено го превъзхожда.