2021 г. ще се запомни с рекордни числа, които постига българското земеделие. Добавената стойност от агросектора ще е над 4,2-4,3 млрд. лв. според САРА. Брутната продукция по предварителни данни на НСИ възлиза на 10,2 млрд. лв. заради отличната зърнена реколта и високите й цени. Брутната продукция от зърнени и маслодайни култури през 2021 г. ще бъде с около 55% над нивата от 2020 г. А предварителната оценка на НСИ за брутната продукция в зърнопроизводството е за ръст от 61%, като при маслодайните култури е 54%. Най-голямо стойностно увеличение се отчита при пшеницата – 76%, и рапицата – 81%. Дотолкова, че през новата 2022 г. при есенниците САРА очаква прибраните площи с пшеница да достигнат 1,15 млн. ха, ечемик – 117 хил ха, и рапица – 133 хил. ха.

През декември се отбеляза едно от най-големите увеличения на изкупните цени от началото на пазарната година. Ечемикът нараства за месец със 17%, а пшеницата с 13%. Очаква се в началото на годината търсенето да се увеличи с бавно растящи цени. Поредна с резултати, които намаляват от 2016 г. за производството на зеленчуци, се оказва 2020 г. по данни на НСИ. Брутната продукция ще падне с 6%, което се дължи както на свиване на физическото производство, така и на по-ниските цени.  Делът на зеленчукопроизводството в растениевъдната продукция за 2021 г. ще слезе на едни от най-ниските си нива до 4,6%, докато за сравнение през 2020 г. този дял е възлизал на 7,1%. Зеленчукопроизводството свива своето присъствие в брутната селскостопанска продукция до 4,1% заедно с картофите, като за сравнение между 2011- 2015 г. този процент е бил по-нисък.

Последващите оценки на САРА за производството на домати през 2022 г. е за допълнително намаление от около 8 хил. т от предходните предвиждания, при количествата от 112 хил. т. По предварителни данни на НСИ производството дори може да падне под 100 хил. т. САРА понижава прогнозата си за производството на пипер до 50 хил. т. Това равнище е подобно на реколтата от 2020 г., когато производството е 51 хил.т., едно от най-ниските нива за последните 10 години. Предвижданията за производството на краставици през 2021 г. са за 43 хил.т за оранжерийни и 9 хил. т на открито. Общото производство на краставици се изчислява на нива от 52 хил. т.