0

В ъпреки че държавата отпусна средства специално, за да подпомогне автохтонни породи като Източнобалканската свиня, стопаните, които я отглеждат, не могат да кандидатстват за тях, коментира Радостина Донева, председател на асоциацията на Източнобалканска свиня пред "Телеграф".

Въпреки че държавата отпусна средства специално, за да подпомогне автохтонни породи като Източнобалканската свиня, стопаните, които я отглеждат, не могат да кандидатстват за тях, коментира Радостина Донева, председател на асоциацията на Източнобалканска свиня пред "Телеграф".

Припомняме че на 2 февруари стартира нов прием по подмярка 5.1 по ПРСР, допустима и за обектите, отглеждащи Източнобалканска свиня за превенция от АЧС. С предвидените средства животновъдите ще могат да закупуват или изграждат инсталации и оборудване за дезинфекция, огради и преградни съоръжения в рамките на стопанствата и др., написа в отговора си МЗХГ на въпрос на "Телеграф" какво прави, за да защити стопаните и древната порода.

Омагьосан кръг

Според Радостина Донева обаче се получава омагьосан кръг. Причината е, че според нормативните документи на МЗХГ допустими бенефициенти са активни земеделски стопани. От това следва, че повечето хора от асоциацията не могат да кандидатстват, след като БАБХ унищожи животните им, заради Африканската чума по свинете. И понеже не са имали други животни, поради липса на дейност, регистрацията им като земеделски стопани е била прекратена. Така те напълно отпадат от възможността да кандидатстват и да получат пари. Единици са тези, които ще могат да подадат документи, за да се възползват от мярката по ПРСР, коментира Донева.

Чужда собственост

От друга страна, дори и да бяха получили пари, повечето пак нямаше да могат изградят двойни огради, въпреки че за изграждането им са направени специални промени в Наредба 44 на МЗХГ ,става ясно от коментарите на браншовиците. Още тогава предупредихме аграрното ведомство, че каузата е обречена, защото става дума за изграждане на огради в чужда собственост, каза Донева. На практика думите й се потвърждават от реалността. Терените, които ползваме, са насред ловните полета на ловните дружинки. Никой няма да ни позволи да положим такива огради, каза тя.

Да не говорим, че в област Варна няма и как да се наеме земя за паша, защото в Горскостопанския план на стопанство Шерба, което на практика обхваща всички пасища на Източнобалканската свиня, някой външен консултант е препоръчал пашата на животни да е забранена и терени за тази цел да не се отдават под наем.