0

Н а 30 юли Светата църква празнува паметта на Светите апостоли Сила, Силуан и Крискент. Те са от първите 70 млади ученици, които първите 12 апостоли избрали за проповядване на Словото Божие.

На 30 юли Светата църква празнува паметта на Светите апостоли Сила, Силуан и Крискент. Те са от първите 70 млади ученици, които първите 12 апостоли избрали за проповядване на Словото Божие.

Светият апостол Сила

извършил огромни трудове в проповядването на Христовото учение, отначало заедно със Свети апостол Павел. Когато на Йерусалимския събор било съставено послание до Антиохийската църква за това, че не трябва да обрязват езичниците, приемащи светата Христова вяра, Свети Сила бил изпратен там заедно с други заслужили мъже, както пише за това Свети Лука в "Деяния на светите апостоли". След това апостол Павел пожелал да тръгне на проповед в други страни и си избрал за спътник Свети Сила. Те се отправили към Сирия и Киликия където укрепвали местните църкви. После продължили мисията си в Солун и Коринт. Там се разделили, като Свети апостол Павел се отправил към Рим, а Сила останал епископ в Коринт до края на дните си. .

Свети апостол Силуан

се трудил в проповед на словото Божие заедно с върховните апостоли Петър и Павел. И двамата споменават в писанията си за него. Той бил избран за епископ на Солун, където пиле мъченичесак слът за Христос

За Свети апостол Крискент

споменава Свети апостол Павел във Второто послание до Тимотей, където казва: "Крискент - в Галатия", тоест, бил изпратен там да проповядва. Той бил епископ в Галатия (област в Мала Азия), а след това в Галия където ръкополага за епископ в днешния град Виен своя ученик Захария. Отново се върнал в Галатия, където загинал мъченически по време на царуването на император Траян.