0

В секи ден от месеца има своето изходно число, което носи определена космическа енергия. В живота на всички ни има щастливи, удивително успешни, неутрални, съдбовни и лоши дни, които влияят на всеки по един или друг начин, казват астролозите от най-древни времена. Въпросът е как да изчислим какъв е денят, в който сме планирали нещо важно.

Например на 24 октомври 2022 година ни предстои важно събитие. Събираме числата, представляващи датата 24.10.2022. Ако числото е двуцифрено, го свеждаме към едноцифрено. По следния начин: 2 + 4 + 1 + 0 = 7 (датата) + 2 + 0 + 2 + 2 = 6 (годината). Числото на годината е 6 и го събираме с датата, която ни интересува (в случая 7). 6 + 7 - числото е 13, събираме отново 1 + 3 и получаваме крайно число 4. Вижте какво сочи четворката.

1. Единица

Единицата е число на целта, на могъществото, на действието и честолюбието. Денят е добър за бързото и ефективно решение на всякакви проблеми, за осъществяването на несложни планове, за провеждането на действия, водещи към единна цел. В такъв ден е добре да се сключват договори и да се решават юридически въпроси. Ден със символ 1 увеличава възможностите.

2. Двойка

Двойката символизира изменчивост и резки промени. Денят е добър за планиране и трезва оценка на ситуации, които не изискват незабавно действие. Ден на неочаквани обрати - доброто начало може да доведе до лош край и обратно. В този ден се препоръчва да стоите по-далеч от центъра на събитията, да се стараете да не извършвате никакви действия и постъпки, с изключение на случаите, когато вашите действия със сигурност няма да ви донесат вълнения и тревоги. Денят със сакрален символ 2 усилва нерешителността.

3. Тройка

Тройката е символ на активност. Денят е добър за начинания, за сътрудничество, а също така за завършване на стари дела. Съвместните действия с приятели и единомишленици, започнати в този ден, обезпечават решението и на най-трудните задачи. Също така се смята, че този ден е добър за срещи, нови запознанства, пътувания и развлечения. Единственото предупреждение на деня със сакрален символ 3 е: ако навредиш на друг, вредиш на себе си.

4. Четворка

Макар в някои култури като китайската това да е знакът на смъртта, то на Запад четворката е символ на равновесието, вниманието и търпението. Денят е добър за обикновени дейности, които не могат до доведат до сюрпризи и неочакваности. Най-доброто в такъв ден е да останем насаме със себе си, да се откажем от всякакви развлечения. Всякакви важни дела, започнати в този ден, едва ли ще се увенчаят с успех. Ден със сакрален символ 4 е време на съсредоточеност върху обичайните неща.

5. Петица

Петицата е символ на ентусиазма, риска, щастливия случай. Денят е добър за установяване на нови контакти, за начало на пътешествия и разходки. В този ден може да дойде дългоочакваният успех, а делата, започнати някога, могат да донесат реална полза - материална или духовна. В ден със сакрален символ 5 можете смело да рискувате и да се надявате на съдбата, но само в случай, че замисленото от вас е нещо реалистично, а целите ви са благородни.

6. Шестица

Шестицата е символ на добрите дела, на добрата воля, на взаимното разбирателство и комфорта. Денят е добър за обществена работа, за събирания, за благотворителност. Подходящ е за разрешаване на конфликти, срещи с родственици и приятели. Но не си струва в този ден да вършите необмислени постъпки, да се залавяте за нови мащабни начинания и да вземате прибързани решения. В ден със сакрално число 6 всяка неувереност в себе си и в собствените постъпки може да се превърне в крах, а рискът - в гибел.

7. Седмица

Седмицата е символ на тайното знание. Ще откриете тайна. Денят е добър за учение, за открития и изобретения, за занимания с всички видове изкуство, а също така и за публичното представяне на плодовете на вашата работа. Този ден нерядко става време на щастие. Денят със сакрално число 7 усилва интуицията, ясновидството.

8. Осмица

Това е символ на твърдостта, предприемчивостта и осъществяването на плановете. Денят е добър за големи крачки и важни дела, за вземането на радикални решения, от които зависи по-нататъшното развитие на започнатото дело. Успех! Ден със сакрален символ 8 е време за решаване на глобални въпроси.

9. Деветка

Деветката е символ на успеха. Денят е добър за търговски, финансови и всякакви други перспективни дела, за укрепване на връзки. В този ден смело можете да получите реализация на своите планове, колкото и невероятни да са те. Ден със сакрален символ 9 е на триумфа.