0

Т ози месец в Хърватия ще започне работа музей на фалшивите новини, който в първата фаза ще действа като уебсайт, съдържащ мнения на изтъкнати журналисти и учени, база данни за фалшиви новини и инструменти за повишаване на медийната грамотност и критичното мислене, както и за разпознаване и борба с фалшивите новини, предаде агенция Хина.

Този месец в Хърватия ще започне работа музей на фалшивите новини, който в първата фаза ще действа като уебсайт, съдържащ мнения на изтъкнати журналисти и учени, база данни за фалшиви новини и инструменти за повишаване на медийната грамотност и критичното мислене, както и за разпознаване и борба с фалшивите новини, предаде агенция Хина.

Инициативата за този музей е на Лордан Прелог, бивш журналист и редактор, а сега докторант във факултета за хуманитарни и социални науки в Загребския университет.
Той казва, че проектът е принос към глобалната борба срещу дезинформацията, която е голяма заплаха за демокрацията и развитието на отворено общество.


Според Прелог най-ефикасният начин за борба срещу фалшивите новини е развиването на качествена, отговорна и базирана на факти журналистика и повишаването на общественото съзнание за опасностите, които крие разпространението на фалшиви новини.
Прелог казва, че проектът за музей на фалшивите новини е резултат от дългогодишна работа на Института за нови медии и е-демокрация