0

К нигата "Тракия не ще забравим! Поглед към историята на Тракийската организация в Стара Загора", написана от почетната старозагорка Петра Мечева, бе представена в залата на регионална библиотека "Захари Княжески".

Книгата "Тракия не ще забравим! Поглед към историята на Тракийската организация в Стара Загора", написана от почетната старозагорка Петра Мечева, бе представена в залата на регионална библиотека "Захари Княжески".

За достойнствата на творбата и за авторката й мисли споделиха историкът проф. Светлозар Елдъров, председателят на Тракийските дружества в България Красимир Премянов,зам. кметът на Стара Загора Иванка Сотирова, редакторът на томчето, излязло под печата на ИК "Кота" Иванка Мечева - Колева, активисти на старозагорското тракийско дружество "Одринска епопея", бивши общински съветници.

В предговора си към книгата проф. Елдъров споделя:

“Книгата на Петра Мечева е много навременна, защото днес още по-ярко изпъква значението на историческата памет като част от националната ни идентичност. Историята на тракийското движение е неделима част от историята на българския народ, която всички съвременици сме длъжни да познаваме, за да имаме верен ориентир в координатната система на минало, настояще ши бъдеще. Това е книга-чист извор на родолюбие и поука, от който всеки може да черпи с пълни шепи. Нека живата вода на нейното познание да освежава историческата памет на бъдещите й читатели и да укрепва любовта им към България!“.

Авторът на „Тракия не ще забравим!...“ Петра Мечева е родена през 1931 година в Тополовград, родителите й са бежанци от Беломорска Тракия: баща й е от село Чобанкьой днес Сикурахи, а майка й – от Каракурджоли /Крофили/. Учила в Гюмюрджина , завършила е някогашния Институт за учители в Пловдив,десетилетия наред отдава на педагогиката, носител  е на орден „Кирил и Методий“ и на престижната награда за просвета в Стара Загора „Анастасия Тошева“. Била е председател на старозагорското Тракийско дружество „Одринска епопея“, лидер на женския Тракийски съюз, общински съветник. Тя е сред инициаторите за поставянето на паметници, посветени на Капитан Петко войвода в Стара Загора и  Рим. Автор е на книгите“ Памет за Тракия“ и „Родени от Тракия, родили за Тракия“.