0

В секи служител може сам да изчисли колко би загубил в следващите години, ако не се осигурява върху заплатата, която в действителност получава. Това става чрез калкулатор в сайта  https://zaplatavplik.bg, съобщи Националната агенция за приходите по повод стартиране на две информационни кампании: „Заплата в плик“ и „Данъчно-осигурителни рискове“. Калкулаторът дава възможност на потребителите след попълване на данни за реалния и декларирания доход да разберат от колко средства ще се лишат в бъдеще под формата на неизплатени средства от болнични, майчинство, обезщетения за безработица, както и пенсии.

Кампания

Целта на кампаниите е НАП да насърчи гражданите и бизнеса да спазват доброволно своите задължения и да запознае работниците и служителите с рисковете, ако се съгласяват да се осигуряват на по-нисък от реалния си доход, като вземат част от възнаграждението си в плик. В последните години приходната агенция отчита трайно повишаване на доброволното спазване на данъчно-осигурителното законодателство в резултат от съчетаването на контролни мерки и комуникационни действия. Наблюдава се намаляване броя на рисовите лица и на потенциалната щета за фиска, като приходите от данъци и осигуровки за първите 6 месеца на 2022 г. достигнаха близо 15 млрд. лв. – с над 1,6 млрд. лв. повече в сравнение с миналата година.

Приходи

Над 14,9 милиарда лева са постъпленията в Националната агенция за приходите през първата половина на 2022 година, което е с 1,6  млрд. лв. повече в сравнение със същия период на миналата година, сочат данните на НАП.  До края на юни приходите за централен бюджет са близо 8,2 млрд. лева, като данъкът върху доходите на физически лица е почти 2,2 млрд. лв., 1,7 млрд. лв. е корпоративният данък и повече от 4 млрд. лв. ДДС.  Приходите от осигурителни вноски към 30 юни надвишават близо 6,3 млрд. лв. в това число над 3,7 млрд. лв. са за държавно обществено осигуряване, 1,6 млрд. лв. – за здравноосигурителни вноскиq и 920 млн. лева за допълнително задължително пенсионно осигуряване.


Най-висок е ръстът на постъпленията при корпоративен данък – 38%. Приходите от данък върху доходите на физическите лица се увеличават с близо 8 на сто, а осигурителните вноски растат устойчиво с над 12% спрямо същия период на миналата година, допълват от НАП.