0

П рез четвъртото тримесечие на 2021 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1910 жилищни сгради с 12 394 жилища в тях и 1 413 020 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 33 административни сгради/офиси с 36 719 кв. м РЗП и на 1171 други сгради със 793 866 кв. м РЗП, съобщи Националният статистически институт (НСИ).

През четвъртото тримесечие на 2021 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1910 жилищни сгради с 12 394 жилища в тях и 1 413 020 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 33 административни сгради/офиси с 36 719 кв. м РЗП и на 1171 други сгради със 793 866 кв. м РЗП, съобщи Националният статистически институт (НСИ).

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 3,5%, жилищата в тях - с 39,6 на сто, както и общата им застроена площ - с 32,9%. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2020 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се увеличават с 31,6 на сто, жилищата в тях - с 26,7 на сто, а разгънатата им застроена площ - с 23,7%. Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите София (столица) - 357, Пловдив - 352, София - 170, Варна - 157, и Бургас - 151. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) - 5212, Пловдив - 3010, Варна - 1332, Бургас - 562, и Стара Загора - 378.

През четвъртото тримесечие на 2021 г. е започнал строежът на 1319 жилищни сгради със 7336 жилища в тях и с 871 631 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради намаляват с 2,8 на сто, но жилищата в тях се увеличават с 12,4%, както и разгънатата им застроена площ - с 6,8 на сто. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2020 г. започнатите нови жилищни сгради се увеличават с 30,9 на сто, жилищата в тях - с 30,6 на сто, както и общата им застроена площ - с 24,1 на сто.

Строителство на най-голям брой нови сгради е започнало в областите: София (столица) - 245 жилищни и 29 други сгради; Пловдив - 192 жилищни и 65 други сгради; София област - 142 жилищни и 32 други сгради; Варна - 108 жилищни и 59 други сгради; Бургас - 141 жилищни и 23 други сгради.