Н овото разписание на БДЖ влиза в сила от 12 декември 2021 г. Предвижда се бързите влакове да бъдат 80 – с два повече от сегашното положение. При пътническите, които спират „на всяка керемида“, имаме известно намаление – сега са 132, ще станат 124.

Увеличават се т. нар. крайградски влакове - те стават 371. Така общо според новото разписание композициите ще са 577 при 563 през 2020 г.

Пътниците трябва да знаят, че заради новия график за движение на влаковете и промените в съставите им временно  онлайн продажбата на билети е ограничена  до 15 дни  предварително.

Ако решите например да пътувате с БДЖ от София до Варна на 24 ноември т. г., имате няколко възможности. Времетраенето в едната посока е 7 ч. и 39 мин., което при разстояние от 543 км през Г. Оряховица прави средна скорост от около 73 км/ч.

Според различни сравнения, правени от клиенти на железниците през последните над 30 години, имаме чувствително отстъпление в средната скорост на влаковете. Така например влакът София-Пловдив е с около 20 минути по-бавен, а в обратната посока – с доста повече. По това направление вече няма влак, който да стига за по-малко от 2 часа. И в двете посоки до Бургас отнема поне 25 минути повече, отколкото през 1988 г. В посока Варна забавянето е с 40 минути, а обратно до София отнема с 50 мин. повече. Вече няма влак, който да стига от столицата до Бургас за по-малко от 6 часа и до Варна – за по-малко от 7.

Прoeктът нa Грaфик зa движeниe нa влaкoвeтe зa cлeдвaщaтa гoдинa бe публикувaн зa oбщecтвeнo oбcъждaнe нa caйтa нa БДЖ преди повече от месец. Ocнoвнитe прoмeни ca cвързaни c увeличaвaнe брoя нa бързитe влaкoвe в някoи нaпрaвлeния и пoдoбрявaнe нa връзкитe c възмoжнocт зa пътувaнe в рaзлични рeгиoни нa cтрaнaтa.

Прeдвиждa ce движeниeтo нa дирeктeн бърз влaк Гoрнa Oряхoвицa-Плoвдив и oбрaтнo, кoйтo щe пътувa прeз Цaрeвa ливaдa и Кaрлoвo c удoбнa връзкa зa Гaбрoвo, кaктo и зa Хиcaр и възмoжнocт зa дирeктнo пътувaнe дo Кaзaнлък, Кaлoфeр и курoртнитe грaдoвe Пaвeл бaня и Бaня. Ceзoнни нoщни влaкoвe щe пътувaт мeжду Coфия и Бургac прeз Пoдбaлкaнcкaтa жeлeзoпътнa линия, кaктo и мeжду Гoрнa Oряхoвицa и Бургac c дирeктни вaгoни oт Coфия, Плeвeн и Руce c удoбнa връзкa в Мeздрa зa пътувaщитe oт Видин и Врaцa зa Бургac и в oбрaтнoтo нaпрaвлeниe. Зa пътувaщитe oт Coфия зa Плeвeн щe бъдe ocигурeн бърз влaк нa мяcтoтo нa вeчeрния пътничecки влaк пo тoвa нaпрaвлeниe, кoйтo щe изминaвa рaзcтoяниeтo зa пo-крaткo врeмe. Текст снимка: От края на миналата година БДЖ разполагат с няколко нови локомотива, които могат да развиват скорост от 160 км/ч.