0

С толична община започна модернизация на уличното осветление на 8 столични булеварда, между които и участък от "Околовръстен път", съобщиха от „Московска“ 33

Общо по проекта ще бъдат подменени 3342 стари конвенционални осветителни тела с нови енергоефективни. Поставят се нови LED осветителни тела, с които се предвижда икономия на електрическа енергия в размер на 2 582 081,52 kWh/годишно. Очаква се и намаление на отделяните в атмосферата вредни емисии на въглероден диоксид (СО2) с 3 046,86 t/год.

Предвидени за рехабилитация и обновяване са участъци от "Южната дъга" и ключовите булеварди „Цариградско шосе“, „Г. М. Димитров“, „Симеоновско шосе“, „Данаил Николаев“, „Сливница“, „Ботевградско шосе“ и Алея "Яворов" и бул. „Ситняково“.

Започна подмяната на осветителни тела по бул. „Симеоновско шосе“, като вече са обновени 160, по бул. „Ботевградско шосе“ – над 380 и по бул. „Данаил Николаев“ – 60, уточниха от кметството.

Предвижда се изграждане и на LED осветление, захранвано от фотоволтаични слънчеви колектори. То ще бъде монтирано към транспортния тунел на бул. “Цариградско шосе“.

В рамките на проекта се изпълнява система за автоматизация и управление и дистанционен мониторинг на потреблението на ел. енергия.

Предвижда се всички дейности да приключат през октомври 2022 г. Те се изпълняват по проекта проекта „Рехабилитация и модернизация на система за външно изкуствено осветление на Столична община“, финансиран по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.

Освен с нови лапми столицата ще се сдобие и с нови трамваи. Подписано е допълнително споразумение от кмета на София за доставка на още 4 нови мотриси. Допълнителното споразумение за безвъзмездното финансиране е подписано между Столична община, Министерство на околната среда и водите и „Столичен електротранспорт“ ЕАД.

Трамваите са климатизирани, нископодови, съчленение и ще бъдат закупени със спестените средства от проведената процедура за доставка на нови 25 трамвая по проект от Оперативна програма „Околна среда“ в размер на размер на 16 594 554 лв.

Общо 29-те трамвая, заедно с вече договорените 25 по проекта, ще се движат по линии 4, 5 и 18.

Очаква се първите трамваи да започнат да идват в началото на 2023 г.

Доставянето на превозните средства се извършва по проект "Изпълнение на дейности за подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез закупуване и доставка на електрически превозни средства за релсов транспорт – трамвайни мотриси" по Оперативна програма „Околна среда“.