О бщински служители в Свиленград ще изпълняват професионалните си задължения, като се придвижват на електрически скутери при изпълнение на регулярните дейности в сферата на опазването на околната среда, и с тяхна помощ ще се придвижват по-бързо в градски условия.

Две моторни средства на две колела бяха доставени в рамките на трансграничен проект с Гърция, съобщиха от кметската управа.

Този вид транспорт е изключително екологичен, което ще намали отделяните вредни въглеродни емисии в резултат на изгарянето на течни горива, поясниха от общината.

Част от проекта е и екосъбитието "Зелена инициатива". В него участие взеха общински служители, екипът на проекта, представители на партньорски организации и граждани.