0

В секи домоуправител вече трябва да е с висше образование. Това предвиждат промени в Закона за управление на етажната собственост, публикувани за обществено обсъждане до 3 октомври. Изискването за притежаване на диплома за висше образование е само за фирмите, които се занимават с поддръжката на общите части в многофамилни жилищни сгради, посочват експертите. Домоуправител, който живее в блока и е избран от общото събрание, не е длъжен да бъде висшист, коментира Ламбо Попов, председател на Асоциацията на професионалните домоуправители, за в. „Телеграф“.

Причината за въвеждането на строгата регулация за професионалните домоуправители е, че до момента не е имало никакви изисквания към тези дружества. На пазара влезли всякакъв тип желаещи да се занимават с тази дейност, без да имат никаква предварителна подготовка, ресурс, нито кадрова или административна обезпеченост, което доведе до влошаване на качеството на услугата, до появата на много недобросъвестни търговци на този пазар, обясни Попов.
Според новите изисквания дружество, което иска да се занимава с такава дейност, задължително трябва да има назначени юрист и човек с техническо образование, който да знае как да се справя с техническите проблеми и ремонтите в сградата.

Също така се предвижда създаване на регистър на професионалните домоуправители в Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), за да може то да контролира вписването само на лица, които отговарят на допълнителните изисквания.

Полица

Задължителната застраховка „Професионална отговорност“ ще покрива евентуални вреди, причинени от неправилно изпълнение на задълженията на професионалния домоуправител. В момента всяка сграда в режим на етажна собственост трябва да подаде заявление в общината, с което уведомява общината кой е управителят, как се казва и т.н. С въвеждането на регистър на етажната собственост това уведомяване става задължително. Така с един централизиран регистър, който е еднакъв за всички общини, ще се изясни картината за това в какво състояние се намира сградният фонд до момента, обясни Ламбо Попов.
Такса

Всички, включително собствениците, които живеят в чужбина и не обитават жилището си, а то се намира в режим на етажна собственост, ще трябва да плащат разходите за управление и за поддръжка на общите части, предвиждат предложените промени. Така те ще бъдат поддържани и няма да се натоварват само постоянните обитатели с грижата за тях. В сегашния закон хора, които не живеят определено време в жилището си, се освобождават от част от общите разходи за тях, което води и до скандали между съсобствениците.

Измамници събират таксите, не плащат сметките във Варна

Добромир Радушев

Ръст на измамите с услугата „професионален домоуправител” отчитат във Варна през последните години. Опарени собственици на жилищни сгради алармираха за измами при плащания на месечните такси за поддръжка, липса на отразени плащания или липса на средства в касата.

Информацията бе потвърдена и от Асоциацията за управление на етажната собственост. С годините интересът към услугата прогресивно нараства. Основните причини са, че никой от собствениците не иска да се занимава с тази дейност, други не им се влиза в междусъседски войни, а в същото време новото строителство осигурява все повече етажни собствености в морската столица. „Шумните съседи са класика. Много често се случва, особено когато са наематели, по-млади хора и студенти. Присъствали сме и на общи събрания, на които съседи са се обиждали и сбивали. През последните години се забелязва много натрупана агресия”, споделя един от съоснователите на първата във Варна фирма, предлагаща услугата „професионален домоуправител”. Най-големите проблеми, касаещи етажната собственост, са свързани с постигането на мнозинство за поемането на разходи по поддръжката и ремонтирането на общите части в сградите, коментират още хората от бранша във Варна.

Кмет влезе в ролята на арбитър за съседски войни

Владимир Симеонов

Кметът на Разлог свиква Общо събрание за учредяване на етажна собственост в една от жилищните сгради в комплекса „Пирин голф” край града преди време. Това стана след сигнали за самоуправство срещу фирмата, стопанисваща сградата.

Собствениците в блока се видяха в чудо заради високите цени, които им искаха за поддръжка на постройката. Фирмата бе започнала да спира електричеството на всички, които откажат да подпишат анекси към договорите за управление за завишаване на цената за поддръжка на квадратен метър. Това ядоса голяма част от собствениците на жилища в „Пирин голф”, които дори депозираха жалби в прокуратурата. Тогава се установи, че за да бъде предоставено управлението на общите части на инвеститора, договорите трябва да бъдат нотариално заверени и вписани в Агенцията по вписванията. Това обаче не бе направено, поради което сградата не можеше да се разглежда като етажна собственост, построена в жилищен комплекс от затворен тип.