„6 от 49“: Числа – 6, 12, 32, 37, 38, 44. Печалби: 6 – няма, 5 – 20 по 1554,50 лв., 4 – 643 по 53,40 лв., 3 – 10 205 по 5,50 лв. ДЖАКПОТ: 3 894 754,29 лв.
„6 от 42“: Числа – 2, 14, 19, 22, 34, 42. Печалби: 6 – няма, 5 – 17 по 829,10 лв., 4 – 377 по 37,40 лв., 3 – 5352 по 3,80 лв. ДЖАКПОТ: 323 090,62 лв.
„5 от 35“: I теглене: 10, 12, 20, 22, 32. Печалби: 5 – 4 по 7148, 60 лв., 4 – 342 по 109,10 лв., 3 – 8498 по 6,90 лв. II теглене: 4, 13, 19, 24, 25. Печалби: 5 – 2 по 14 297,30 лв., 4 – 390 по 95,60 лв., 3 – 10 588 по 5,50 лв.
„Тото джокер“: Позиции – 2, 3, 6; Цифри – 9, 1, 0. Печалби: 3 – 5 по 9054,70 лв., 2 – 2122 по 21,30 лв.
„Зодиак“: Числа – 18, 21, 43, 44, 49; зодия 12 – Риби. Печалби: 5+1 – няма, 5 – няма, 4+1 – няма, 4 – 6 по 500,00 лв., 3+1 – 18 по 100,00 лв., 3 – 202 по 10,00 лв., 2+1 – 244 по 5,00 лв., 1+1 – 1425 по 1,50 лв., 2 – 2605 по 0,80 лв., 1 – 2814 по 1,00 лв. ДЖАКПОТ: 3 000 000,00 лв.
„Рожден ден“: Година 86, месец 1, дата 26, ден 6. Печалби: I група – няма, II група – 1 по 546,60 лв., III група – 3 по 145,80 лв., IV група – 3 по 91,10 лв., V група – 7 по 39,00 лв., VI група – 7 по 31,20 лв., VII група – 16 по 17,10 лв., VIII група – 38 по 5,80 лв., IX група – 36 по 9,10 лв., X група – 86 по 4,50 лв., XI група – 197 по 2,20 лв., XII група – 225 по 2,40 лв., XIII група – 505 по 2,30 лв., XIV група – 1426 по 1,30 лв., XV група – 2618 по 1,20 лв. ДЖАКПОТ: 4537,72 лв.