0

„6 от 49“: Числа – 4, 11, 12, 28, 35, 43. Печалби: 6 – няма, 5 – 10 по 2798,60 лв., 4 – 506 по 61,10 лв., 3 – 8932 по 5,60 лв. ДЖАКПОТ: 2 107 524,70 лв.

„6 от 42“: Числа – 4, 7, 10, 12, 38, 39. Печалби: 6 – няма, 5 – 6 по 2624,30 лв., 4 – 313 по 50,30 лв., 3 – 5555 по 4,10 лв. ДЖАКПОТ: 507 834,40 лв.

„5 от 35“: I теглене: 10, 15, 22, 26, 31. Печалби: 5 – няма, 4 – 254 по 188,50 лв., 3 – 7147 по 9,40 лв. II теглене: 2, 11, 20, 22, 33. Печалби: 5 – 6 по 4422,20 лв., 4 – 398 по 87,00 лв., 3 – 8735 по 6,20 лв.

„Тото джокер“: Позиции – 7, 8, 9; цифри: 8, 9, 5. Печалби: 3 – 7 по 5795,00 лв., 2 – 1440 по 28,20 лв.

„Зодиак“: Числа – 7, 33, 43, 45, 46; зодия 3 – Близнаци. Печалби: 5+1 – няма, 5 – няма, 4+1 – няма, 4 – 2 по 500,00 лв., 3+1 – 20 по 100,00 лв., 3 – по 153 по 10,00 лв., 2+1 – 268 по 5,00 лв., 1+1 – 1574 по 1,50 лв., 2 – 3092 по 0,80 лв., 1 – 2609 по 1,00 лв. ДЖАКПОТ: 3 000 000,00 лв.

„Рожден ден“: Година 30, месец 2, дата 14, ден 5. Печалби: I група – няма, II група – няма, III група – няма, IV група – 1 по 279,60 лв., V група – 4 по 69,90 лв., VI група – 7 по 32,00 лв., VII група – 2 по 139,80 лв., VIII група – 9 по 24,90 лв., IX група – 55 по 6,10 лв., X група – 80 по 4,90 лв., XI група – 53 по 8,40 лв., XII група – 242 по 2,30 лв., XIII група – 617 по 1,90 лв., XIV група – 1418 по 1,30 лв., XV група – 2931 по 1,10 лв. ДЖАКПОТ: 39 296,08 лв