0

„6 от 49“: Числа – 2, 16, 21, 30, 46, 48. Печалби: 6 – няма, 5 – 4 по 10 563,00 лв., 4 – 498 по 93,80 лв., 3 – 10 787 по 7,00 лв. ДЖАКПОТ: 6 421 099,18 лв.

„6 от 49“: Числа – 2, 16, 21, 30, 46, 48. Печалби: 6 – няма, 5 – 4 по 10 563,00 лв., 4 – 498 по 93,80 лв., 3 – 10 787 по 7,00 лв. ДЖАКПОТ: 6 421 099,18 лв.

„6 от 42“: Числа – 2, 24, 30, 31, 39, 40. Печалби: 6 – няма, 5 – 7 по 2405,10 лв., 4 – 261 по 64,50 лв., 3 – 4793 по 5,00 лв. ДЖАКПОТ: 536 476,53 лв.

„5 от 35“: I теглене: 6, 8, 26, 28, 31. Печалби: 5 – 1 по 30 222,40 лв., 4 – 276 по 142,80 лв., 3 – 8347 по 7,40 лв. II теглене: 2, 9, 14, 20, 35. Печалби: 5 – 3 по 10 074,10 лв., 4 – 277 по 142,30 лв., 3 – 8269 по 7,50 лв.

„Тото джокер“: Позиции – 2, 6, 8; цифри – 1, 0, 1. Печалби: 3 – 18 по 2754,50 лв., 2 – 2053 по 24,20 лв.

„Зодиак“: Числа – 11, 13, 23, 39, 41; зодия 9 – Стрелец. Печалби: 5+1 – няма, 5 – няма, 4+1 – няма, 4 – 4 по 500,00 лв., 3+1 – 32 по 100,00 лв., 3 – 220 по 10,00 лв., 2+1 – 371 по 5,00 лв., 1+1 – 1894 по 1,50 лв., 2 – 3369 по 0,80 лв., 1 – 2978 по 1,00 лв. ДЖАКПОТ: 3 000 000,00 лв.

„Рожден ден“: Година 97, месец 2, дата 12, ден 1. Печалби: I група – няма, II група – няма, III група няма, IV група – 2 по 142,60 лв., V група – 6 по 47,50 лв., VI група – 7 по 32,60 лв., VII група – 9 по 31,70 лв., VIII група – 22 по 10,40 лв., IX група – 65 по 5,30 лв., X група – 94 по 4,30 лв., XI група – 145 по 3,20 лв., XII група – 190 по 3,00 лв., XIII група – 614 по 2,00 лв., XIV група – 1487 по 1,30 лв., XV група – 2668 по 1,20 лв. ДЖАКПОТ: 18 584,17 лв.