0

О тглеждането на кока е скочило с 35% между 2020 и 2021 г., достигайки рекордно ниво, сочи доклад на ООН, според който нови центрове за разпределение на наркотици са се появили в Югоизточна Европа и Африка, предаде АФП.

През 2021 г. в Колумбия, Перу и Боливия - трите държави, в които са концентрирани плантациите, е имало над 300 000 хектара полета, предупреждава Службата на ООН по наркотиците и престъпността (UNODC), базирана във Виена, Австрия. След като бъдат събрани, листата се предават на химици, които ги смесват с бензин, вар, цимент и амониев сулфат, за да се получи бяла паста. След това тази паста се обогатява в други лаборатории с коктейл от киселини и разтворители, за да се превърне в "кокаин".

Според доклада през 2020 г. производството на кокаин възлиза на повече от 2000 тона - най-високото досега. По този начин след временното прекъсване, причинено от пандемията от Covid-19, световното предлагане е "продължило своята зашеметяваща експанзия".

Централна и Западна Африка също играят все по-голяма роля като транзитна зона. В Турция и Гърция също се наблюдава все по-голямо количество кокаин, преминаващ през тяхната територия.

Въпреки че употребата на крек - силно пристрастяващо и годно за пушене производно на кокаина, известно като "наркотика на бедните" - вече е добре документирана в Обединеното кралство, статистиката показва "рязко увеличение" на броя на хората, които започват лечение за абстиненция в Белгия, Франция и Испания.

На последно място в доклада се отбелязва въздействието на войната в Украйна върху маршрутите на наркотиците.

"Вероятно е чуждестранни престъпни групи, които преди са използвали украинските пристанища, за да избегнат контрола в Западна Европа, да пренасочат дейността си към други черноморски пристанища в Румъния или България", уточнява UNODC.

В допълнение към разширяването на отглеждането, UNODC приписва това рязко увеличение на "подобренията в процеса на превръщане" на листата в кокаин.

В същото време през последното десетилетие агенцията наблюдава "непрекъснато нарастване" на търсенето на бял прах - за което свидетелства безпрецедентният обем на конфискациите (близо 2000 тона през 2021 г.).

След като напусне пристанищата и бъде разреден - до 40% - той се продава на клиента на цена от около 70 евро за грам.

Търсенето остава концентрирано сред заможното население на Северна и Южна Америка и някои части на Европа.

Този взрив "трябва да държи всички нас нащрек", казва директорът на UNODC Гада Уали.