0

С корошно проучване на икономисти идентифицира 186 банки в риск. Тези банки са изправени пред проблеми, подобни на тези, които причиниха краха на Silicon Valley Bank (SVB), съобщава Изследователската мрежа за социални науки.

SVB се срина, след като активите на банката бяха намалени от нарастващите лихвени проценти. Това доведе до паника, а клиентите побързаха да изтеглят влоговете си.

По време на кампанията на Федералния резерв за бързо повишаване на лихвените проценти, икономистите оцениха 186 отделни банки в САЩ. Те разгледаха активите и загубите на пазарната стойност. Активи като държавни облигации и ипотечни заеми могат да намалят стойността си. Това се случва, когато новите облигации предлагат по-високи проценти. Икономистите анализираха и процентите на финансиране на банките.

Техните открития предполагат потенциален проблем. Ако половината от неосигурените вложители изтеглят бързо средства от някоя от тези 186 банки в САЩ, дори застрахованите вложители може да се сблъскат с обезценка. Това се дължи на недостатъчно налични активи за всички вложители.

От решаващо значение е да се отбележи значително ограничение в това изследване. Проучването не разглежда стратегии за хеджиране. Тези стратегии могат да предпазят много банки от нарастващи лихвени проценти.

В своята статия икономистите заявяват: „Нашите изчисления предполагат, че тези банки със сигурност са изложени на потенциален риск от фалит, ако липсва друга държавна намеса или рекапитализация.“