0

С дружението за колективно управление на авторски права в киното и телевизията Филмаутор излезе с отворено писмо към служебния министър на културата – проф. Велислав Минеков. Българските режисьори, сценаристи и оператори настояват за въвеждане на неотменимо и непрехвърлимо право на възнаграждение на филмовите автори, което да се дължи от ползвателите на техните произведения и се управлява по колективен път.

Сдружението за колективно управление на авторски права в киното и телевизията Филмаутор излезе с отворено писмо към служебния министър на културата – проф. Велислав Минеков. Българските режисьори, сценаристи и оператори настояват за въвеждане на неотменимо и непрехвърлимо право на възнаграждение на филмовите автори, което да се дължи от ползвателите на техните произведения и се управлява по колективен път.

До изпращането на писмото се стига месеци, след като сдружението сигнализира Европейската комисия заради липса на тарифа за препредаване от кабелните оператори и сателитните платформи.

„В страната ни този механизъм на управление на правата върху филми е блокиран“, съобщават филмовите ни дейци в документа, като изтъкват, че по този начин не е спазено европейското законодателство. „Чл.18 от Директива 2019/790, която предстои да транспонираме, създава условия националният законодател да укрепи позициите на авторите, които обичайно са по-слабата страна в преговорите и изисква да бъде гарантирано правото ни на възнаграждение. Формалното провъзгласяване на правото на възнаграждение, каквото и понастоящем присъства в нашия закон, не е достатъчно – необходим е ефективен механизъм за неговото прилагане“, пишат авторите.

Според тях наложената в България практика на договаряне на права между автори, продуценти и ползватели не позволява на творците да имат дял от приходите, които филмите им генерират.

„Ние сме принудени да отстъпваме правата си за максималния допустим по Закона за авторски права и сродните му права срок като получаваме еднократно твърда сума за всички последващи ползвания на филмите. Прекарваме години в разработване и подготовка на нов проект, като през това време не получаваме последващи възнаграждения от експлоатацията на предишните ни творби“, допълват авторите на аудиовизуални произведения.

Те твърдят, че макар и допустима по закон, схемата на договаряне е несправедлива. Ето защо  призовават правата на творците да бъдат поставени във фокус на предстоящи промени от страна на културното ведомство.