0

П о света и у нас животът е основно насочил усилията си да се справи с презизвикателството от разпространението на коронавируса.Но за да може държавата да помогне на нуждаещите се в този момент граждани и бизнес всеки един от нас трябва да отчети и плати данъците си. 

По света и у нас животът е основно насочил усилията си да се справи с презизвикателството от разпространението на коронавируса.Но за да може държавата да помогне на нуждаещите се в този момент граждани и бизнес всеки един от нас трябва да отчети и плати данъците си. 

Престоят у дома ни дава повече време, магазините са затворени, забавленията не са много, но интернет е отворен 24/7 и всеки един от нас може да си подаде данъчната декларация. Да, не е най-забавната част от това да печелиш пари, но да си съвестен в този момент е повече от наложително. 

Потребителите, които имат персонален идентификационен код (ПИК) или квалифициран електронен подпис (КЕП) имат достъп до предварително попълнена информация за получени от тях доходи от трудови правоотношения,  граждански договори и хонорари, субсидии, изплатени на земеделски производители, доходи от наем за имоти, чиито наематели са юридически лица.

Средното време за попълване на декларацията е около 10 минути, са пресметнали от НАП, като ползвателите споделят, че новата декларация е по-удобна за ползване и подаването й изисква значително по-кратко време. Приходната агенция публикува видео инструкция за ползване на новата данъчна декларация:

Ето и по-важните моменти с тайминг от видеото:

0:10 - Как да се възползвам от предварително попълнената годишна данъчна декларация;
3:27 - Попълване на лични данни;
4:45 - Преглед на приложенията, за които НАП има предварително попълнени данни; 5:49 - Приложение 1 за доходи от трудови правоотношения;
8:19 - Приложение 3 за доходи от друга стопанска дейност;
10:08 - Приложение 4 за доходи от наем;
12:00 - Приложение 10 за ползване на данъчни облекчения;

Срокът за подаването на декларацията е 30 април 2020 г., като отстъпка от 5% от данъка за довнасяне може да се ползва при деклариране по електронен път и плащане до края на март, припомнят от приходната агенция. Условие за отстъпката и за ползването на данъчно облекчение е лицето да няма неплатени публични задължения. 

От НАП съветват клиентите си да избягват лични посещения в офисите заради ситуацията, свързана с коронавируса, като декларирането на доходите и внасянето на данъка могат да бъдат извършени изцяло по електронен път без такса.

Допълнителна информация за декларирането на доходите за миналата година може да бъде получена на телефона на Информационния център на НАП 0700 18 700 на цена според тарифите на съответния оператор.