0

П олучих от КАТ “честитка”. Тъй като съм съвестен гражданин, искам да си платя глобата, но не ми се чака по опашките. Говорих с приятели, че МВР вече предлагат електронни услуги за плащане на глоби, които мога да използвам. Как става това?

Получих от КАТ “честитка”. Тъй като съм съвестен гражданин, искам да си платя глобата, но не ми се чака по опашките. Говорих с приятели, че МВР вече предлагат електронни услуги за плащане на глоби, които мога да използвам. Как става това?

Глобите по Закона за движението по пътищата се заплащат само по сметката, посочена в електронния фиш, наказателното постановление или фиша. Не се допуска заплащане на глоба чрез пари в брой на мястото на извършване на нарушението или проверката. Ако глобата по фиш или наказателно постановление е за извършено нарушение преди 2019 г., задължително проверете коя е актуалната към момента банкова сметка, по която трябва да преведете дължимата сума. 

Информация за актуалните банкови сметки за плащане на глобите по Закона за движението по пътищата може намерите ТУК.

Къде мога да проверя глобата си?  

Преди всичко трябва да направя справка за наложени глоби ТУК. Трябва да посоча своето ЕГН и номер на шофьорска книжка.   

В резултата от проверката по избрания от Вас критерий ще се визуализират връчените и неплатени НП, АУАН и/или електронни фишове по Закона за движението по пътищата и/или по Кодекса за застраховането, издадени в качеството Ви на физическо лице или на законен представител на юридическо лице.

Как мога да платя глобата си?  

Ако имам наложени глоби, то срещу всяка една от тях ще има опция “Плати”, която ще ме препрати към сайт на електронна платежна система. 2 възможности имам да платя глобата си:

- чрез профила ми, ако имам регистрация в сайт на електронна платежна система;
- чрез форма, в която ще попълня данните за типа наложена глоба (фиш или наказателно постановление) и за своята дебитна или кредитна карта.

Важни неща, които трябва да знам!   

1. С един платежен документ мога да платя само едно задължение – Тук мога да видя попълнени образци на платежни документи за плащане по фишове и наказателни постановления.

Образци на платежни документи може да намерите тук.

2. Задължението се заплаща наведнъж в пълния му размер (или с  посочена отстъпка ако е електронен фиш).

3. В платежното задължително трябва да попълня следните данни:

- при плащане по наказателно постановление (НП)  – номер на постановлението и дата на съставянето му, точен размер на глобата, трите ми имена, ЕГН, банкова сметка, която е посочена в НП*;
- при плащане по фиш/електронен фиш – серия и номер на фиш, дата на издаване, точен размер на глобата, три имена/наименование на фирма), ЕГН/ЕИК, банкова сметка, която е посочена във фиша*.