О т учебната 2021/2022 година Медицинският университет във Варна открива за обучение две нови магистърски програми към факултет „Фармация“ – „Козметология“ и „Трансфер на технологии и иновации във фармацията“.

От учебната 2021/2022 година Медицинският университет във Варна открива за обучение две нови магистърски програми към факултет „Фармация“ – „Козметология“ и „Трансфер на технологии и иновации във фармацията“.

Обучението по специалността „Козметология“ ще се провежда в задочна форма и е организирано в 4 семестъра (две учебни години). Съдържанието на учебните дисциплини е съобразено със съвременните тенденции в областта на разработване, производство, внедряване и дистрибуция на козметични продукти. Магистърската програма завършва с полагане на държавен изпит или защита на дипломна работа, след изпълнение на изискванията по учебния план. Завършилите магистри могат да се реализират в производствени предприятия на козметичната индустрия, научно-изследователски лаборатории за иновации в козметологията, лаборатории за контрол на качеството на козметични продукти, държавни и фирмени научно-изследователски институти, висши училища с възможност за надграждане с ОНС „Доктор“, собствен бизнес за производство и дистрибуция на суровини и козметични продукти.

Другата нова специалност „Трансфер на технологии и иновации във фармацията“ се провежда също в задочна форма на обучение и е организирана също в четири семестъра (две учебни години).

Завършилите магистри могат да се реализират като експерти, мениджъри и консултанти при създаването и разработването на нови високотехнологични продукти, финансиране и управление на иновации, трансформационни решения и лидерство, управление на научно – изследователски процеси, екипи, стартиране на собствен бизнес. През новата учебна година Медицински университет - Варна предлага обучение в общо 26 различни специалности. Интересът към всички тях е устойчиво висок, съобщиха от пресцентъра на висшето училище. Традиционно най-желаните специалности са „Медицина“, „Дентална медицина“ и „Фармация“. На голям интерес от страна на кандидат-студентите се радва и уникалната за България специалност „Военен лекар", която се реализира съвместно с ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“ - Варна и Военномедицинска академия-София. От 1 до 23 септември т.г. кандидат-студентите ще могат да подават документи за желаните от тях специалности онлайн. Всички, които се интересуват от специалностите в МУ-Варна, могат да посетят „Отворени врати в МУ-Варна“ и предварително да се ориентират за възможностите за висше образование и професионална реализация, които университетът предлага.