0

М едицинският университет и Висшето военноморско училище във Варна дават допълнителна възможност за кандидатстване на резерви (мъже и жени) по специалността „Медицина“, направление „Военен лекар“, съобщиха от университета.

Медицинският университет и Висшето военноморско училище във Варна дават допълнителна възможност за кандидатстване на резерви (мъже и жени) по специалността „Медицина“, направление „Военен лекар“, съобщиха от университета.

Крайният срок за подаване на документи е до 9 часа на 26 юли т.г. Кандидат-студентите, които желаят да участват в допълнителната процедура е необходимо да заявят това свое желание към МУ-Варна, като изпратят имейл от личната си електронна поща на адрес  ksk@mu-varna.bg.  Информация можете да се получи и на тел. 052/677 060 или 052/677059. Изискванията към кандидат-студентите са да са се явили на приемните изпити по биология и химия в МУ-Варна (предварителни или редовни) през 2021 г. и да имат положителни оценки от тях (минимум „Среден 3“). Не се допускат за участие кандидати, които са кандидатствали в МУ-Варна през 2021 г. за някоя от специалностите „Медицина", включително направление „Военен лекар", „Дентална медицина" или „Фармация" и имат слаба оценка на един или и на двата изпита по биология или химия.

Кандидатите трябва задължително да се явят и да положат успешно и допълнителните изпити във Висшето военноморско училище – Варна. Кандидатите трябва да представят пълния комплект документи във ВВМУ и да се явят на 26 юли от 9 часа за инструктаж, на 26 до 29 юли от 9,30 часа за проверка на психофизиологичните качества, на 28-ми от 8 часа за изпит за физическа годност, а от 13 часа за писмен тест по английски език (само за кандидати, които не са положили ДЗИ по английски език) и от 21 до 29 юли - на медицински прегледи по отделен график.

Таксата за явяване на изпитите е 45  лв. (за кандидати, които са положили ДЗИ по английски език таксата е 30 лв.).  Медицинският университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“, съвместно с Военномедицинска академия – София и Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ предлагат възможност за обучение по направление „Военен лекар“, което съчетава обучение по специалност „Медицина“ за образователно-квалификационна степен „магистър“ и специалност „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“, специализация „Медицинско осигуряване на въоръжените сили“ с образователно-квалификационна степен „бакалавър“. Обучението е в редовна форма и се провежда едновременно в МУ-Варна, ВМА и във ВВМУ. След завършване на пълния 6-годишен курс на обучение, студентите получават образователно-квалификационните степени „магистър“ по специалността „Медицина“ от МУ-Варна и „бакалавър“ по специалността „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“ от ВВМУ. Добрата подготовка на завършилите тази специалност им дава възможност за повишаване на квалификацията не само в България, но и във всички страни, членки на НАТО. Обучението по специалност „Медицина" отговаря на най-високите национални и международни стандарти.

Осъществява се само в редовна форма, по учебен план, разработен на базата на единните държавни изисквания. 6-годишният курс на обучение включва 10 учебни семестъра и преддипломен стаж, по време на който се полагат държавни изпити. След завършване на пълния курс на обучение студентите получават професионална квалификация „магистър-лекар“ и придобиват образователно-квалификационна степен „магистър“.