Г ражданската конфискация не е обвързана с резултата от наказателното производство. Това отсече генералният адвокат на Съда на Европейския съюз /СЕС/ Елинор Шарпстън. Становището й е в резултат на преюдициалното запитване на съдия Катерина Енчева от Софийския градски съд по делото на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) за конфискация на активите на укриващия се зад граница след източването на КТБ банкер беглец Цветан Василев.

Гражданската конфискация не е обвързана с резултата от наказателното производство. Това отсече генералният адвокат на Съда на Европейския съюз /СЕС/ Елинор Шарпстън. Становището й е в резултат на преюдициалното запитване на съдия Катерина Енчева от Софийския градски съд по делото на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) за конфискация на активите на укриващия се зад граница след източването на КТБ банкер беглец Цветан Василев.

С него реално се удря звучен шамар на Василев, който се надяваше чрез Съда в Люксембург да спре запора над имането си у нас. Той е в размер 2,2 млрд. лева.

Генералният адвокат Шарпстън обаче в голяма степен застъпва тезата на Антикорупционната комисия и заключава, че веднъж започнато гражданското производство по конфискация на престъпно имущество се води независимо от наказателното производство, образувано срещу разследваното лице. "Гражданското производство се фокусира върху имуществото, а не върху лицето, което е разследвано", пише още в становището. Според нея произходът и начинът на придобиване на активите се разследват с оглед определяне дали те трябва да бъдат запорирани или конфискувани. "Гражданската конфискация не е обвързана с резултата от наказателното производство", смята още Елинор Шарпстън.

Практиката на Съда в Люксембург сочи, че в повечето случаи произнасянето съвпада със становището на Генералния адвокат. Ако и СЕС се произнесе в полза на КПКОНПИ, то решението ще има правни последици за гражданската конфискация не само у нас, но и в целия Европейски съюз. Становището на Генералния адвокат дава много ясна оценка и за скандалното тълкувателно решение на ВКС, прието точно преди година, с което върховните магистрати направиха неуспешен опит за саботаж на гражданската конфискация. Със спешна промяна в законодателството този маньовър на противниците на Антикорупционната комисия бе предотвратен. След като прати запитването до СЕС съдия Катерина Енчева бе командирована като експерт на България в Европейската комисия. Заради запитването на СГС много от делата по конфискация на престъпно имущество, които КПКОНПИ води, са във фаза изчакване на произнасянето на Съда на Европейския съюз, което се очаква да се случи до броени седмици.