0

Е дна от основните теми на икономическата сцена в страната е високата инфлация. Безспорно това е важно, но докато сме се фокусирали върху нея, възможно ли е да изтърваме увеличаващи се лихви или те си стоят на същото равнище? Специалистите по бързи кредити Microcredit ще ни разкажат малко повече за ситуацията с кредитите в страната и лихвите. Всеки един участник в икономиката на страната, включително и фирмите за бързи кредити, банките и домакинствата биват засегнати по някакъв начин, когато се променят лихвените проценти.

Какво се случва с домакинствата и заемите, които теглят?

Данните показват, че няма спад в бройката кандидатствания за потребителски или бърз кредит, както в офис така и онлайн. Българската икономика малко по малко си стъпва на краката и това се отразява и на спокойствието на домакинствата. Заедно с него, логично се повишава и сигурността във възможностите за покриване на кредити, което се изразява чрез кандидатстване за кредити за покупки и ремонт. При всяко положение обаче лихвените проценти при кредитите за домакинства не остават безучастни, техният размер се е повишил на годишна база с 0.26%. Съответно с лихвения процент се увеличава и годишния процент на разходите.

На какво е символ това?

Увеличението на лихвите не е голямо и според специалистите е продукт на инфлацията в страната. Тоест разликата е нормално последствие от инфлацията.

Какво се случва с кредитите за закупуване и ремонт на жилище?

Тази част от кредитирането в една страна винаги е много важна. Закупуването на дом и неговият ремонт се предприемат само при сравнително добри икономически условия и се водят като рискови действия. Това е и причината, винаги когато някой говори за заеми, да отделя ипотечните кредити и тези за ремонт настрани.

При жилищните кредити миналите месеци средната лихва пада. Отчетени са 2.58% надолу на годишна база. Същото се отнася и за кредитите за ремонт или обзавеждане, лихвата им е спаднала с 0,05 на месечна база.

Може би една от най-интересните тенденции е, че самонаетите лица и работодателите са взели повече кредити и при тях лихвеният процент се е вдигнал с 0.12%.

Микро Кредит АД

Какви са причините за тази тенденция?

Един от вероятните отговори е, че малкият и средният бизнес изпитват затруднения. Също така е напълно възможно, малките предприятия да се опитват да оцелеят въпреки недостига на някои суровини и повишената им цена. Отделно от това, Централната банка се опитва да задържи нивата на лихвите на едно ниво. Това до някаква степен обяснява спада на лихвата по ипотеките и кредитите за ремонт. Макар и не с много, намаляването ѝ е символ на работещи механизми, наложени от Централната банка. Техният ефект може да не бъде видим веднага, но е важна посоката, която е зададена на икономиката ни като цяло.

Какво ни очаква?

Със сигурност до края на година ще има някакво увеличение на лихвите, но най-вероятно то ще бъде ограничено по размер. Като част от ЕС и усещайки нивата на инфлацията няма как да избягаме от последствията на световните икономически тенденции. Хубавото обаче е, че икономиката ни навлиза в период на растеж макар и с по-бавни темпове. Това може да ни обнадежди и да насочи погледите към бизнеса в страната, върху който пада нелеката задача да вдъхне свеж въздух в икономиката.

От друга страна е възможно да последва леко увеличение на изтеглените кредити от домакинствата, за да се справят с инфлацията. Това до някаква степен може да намали потреблението, но очакванията са за сравнително слаб ефект. Прогнозите са, че инфлацията ще спре на едно ниво още преди края на година, най-вероятно в третото тримесечие и това ще осигури малко по-спокоен пазар. Външнотърговските отношения на страната няма да позволят тя да продължи да се увеличава, което по един или друг начин ще има оздравяващ механизъм.