0

Ч астните пенсионни фондове започнаха да топят загубите от кризата, отчетени през първите девет месеца на 2022 г. заради спадовете на финансовите пазари. За четвъртото тримесечие на годината всички те отчитат положителна доходност, след като преди това доходността беше отрицателна, показват данни, с които „Телеграф“ разполага. За цялата година обаче доходността остава на минус, защото загубите все още не са стопени в пълен размер.

Данни

Към 30 декември универсалните пенсионни фондове отчитат отрицателна доходност между минус 13,49% и минус 3,06%. В тях задължително се осигуряват всички лица, родени от 1960 г. нататък.

През четвъртото тримесечие на годината негативната тенденция се пречупва. За периода от октомври-декември 2022 г. доходността е вече положителна, като средноаритметичната е плюс 2,45%. Резултатите на отделните фондове са: ПОК „Доверие“ +3,73%; ПОК „Съгласие“ +3,05%; ПОК „ДСК-Родина“ +3,27%; ПОК „Алианц България“ +2,87%; ПОК „ОББ“ +2,66%; ПОК „ЦКБ-Сила“ +2,43%; ПОК „Бъдеще“ +1,52%; ПОК „Топлина“ +2,23% и Пенсионноосигурителен институт +0,25%.

Отрицателна доходност се получава обикновено във времена на кризи като световната финансова криза, COVID кризата и сега кризата заради войната в Украйна, защото тогава финансовите пазари, на които фондовете инвестират парите ни в акции и облигации, вървят надолу. Това обаче е само счетоводна оценка на активите към конкретен момент. Инвестициите на пенсионните фондове са дългосрочни, което означава, че с възстановяване на пазарите започва и възстановяване на доходността.

Осигурени

В универсалните фондове се осигуряват 3,9 милиона души, за да получат т.нар. втора пенсия, когато се пенсионират. По последните данни на Комисията за финансов надзор средната сума, която тези лица имат по партидите си, е малко под 4000 лева. Всяка партида обаче е индивидуална – възможно е лице, което не се е осигурявало редовно, да има само няколко десетки левове, а друго, което работи на висока заплата и се е осигурявало през целия период на съществуването на универсалните фондове, да има например 30 000 лева.