0

2,03 млн. са пенсионерите в България в края на 2022 година. Това става ясно от отчета за изпълнението на бюджета на Държавното обществено осигуряване за изминалите 365 дни. В доклада се посочва, че разходите за пенсии са близо 15,6 милиарда, което съставлява 9,5% от брутния вътрешен продукт. От документа става ясно още, че трансферите от държавния бюджет за покриване на недостига от средства са в размер на 40,6 на сто. От осигурителни вноски са постъпили малко над 9,8 милиарда, което е с 300 милиона над планираното. Над 86% от всички направени разходи са за изплащане на пенсии, което е с почти един процент над планираното, се посочва в отчета. 

Размер

Средната пенсия за миналата година е 674,54 лева, като в него са включени всички добавки, включително коледните и великденските от 70 лева. Така номиналният ръст на средната пенсия е 25,7 на сто, а реалният – малко над 11% при средногодишна инфлация за миналата година от 13%. В същото време половината пенсионери у нас са с доходи под линията на бедност, но в горния сегмент последните увеличения промениха сериозно картината. Двойно повече възрастни са прескочили в категорията на хората, чиято основна пенсия надхвърля 1000 лв. В края на 2021 г. над този праг са били 131 377 души, докато в края на 2022 г. броят им вече е 279 979 души. 

Болнични

Изплатени са 864 милиона лева за болнични, което е преразход с над 100 милиона лева спрямо планираното, посочва БНР, позовавайки се на документа. Причината за това са повече изплатени дни по болнични листове, свързани с Covid-19. Среднодневното обезщетение е малко над 40 лева. За обезщетения за безработица през миналата година са изплатени 412 милиона лева, което е икономия спрямо планираното със 160 милиона лева