0

П рез март идната година се очаква да заработи терминалът за регазификация на втечнен природен газ край Александруполис и страната ни да получава оттам 1 милиард кубически метра годишно.
Това стана ясно на среща в София на представители на газопреносните дружества на България, Гърция, Румъния, Унгария, Словакия, Молдова и Украйна, които обсъдиха възможностите за разширяване на мрежите и удвояване на преноса на природен газ по Вертикалния газов коридор, информира БНР.

Вертикалният газов коридор ще свързва мрежите на България, Гърция, Румъния и Унгария, като ще позволи пренос на природен газ от юг на север и може да достигне до Молдова и Украйна.

Чрез газовата връзка между България и Гърция пък става възможна свързаността с Трансадриатическия газопровод, като по този начин страната ни става част и от Южния газов коридор.

След днешната среща на страните от региона изпълнителният директор на "Булгартрансгаз" Владимир Малинов заяви:

"Това, което целим, е в рамките на средата на следващата година да влезем в обвързваща фаза с проекти по цялото трасе на Вертикалния газов коридор и съответно, ако пазарните участници потвърдят своите намерения, ние да сключим обвързващи дългосрочни договори за пренос на природен газ и започнем инвестиции.

Пазарът в момента има необходимост на необвързваща фаза от двойно увеличаване на входните капацитети в България от Гърция и съответно повече от два пъти увеличаване на изходния капацитет от България към Румъния".

Владимир Малинов коментира и въведената такса за вноса и преноса на руски природен газ, която все още не е съвсем ясно как ще бъде събрана от руската "Газпромекспорт".

"Булгартрансгаз" е подал съответната акцизна декларация за първия отчетен период, който е 13 - 31 октомври. Подали сме го към Агенция "Митници", стриктно изпълнявайки указанията на министъра на финансите по отношение установяване на начина на произход на природния газ, така че очакваме да намерим най-правилното решение по отношение на тези вече натрупани задължения на "Булгартрансгаз" към фиска.

За първия период са около 140 милиона лева, а вторият период, който е вече от ноември до влизането в сила на закона.... общата сума би била в порядъка от 260 милиона лева".

Фактурирането за услугите, които "Булгартрансгаз" осъществява, са на месечна база и към момента "Булгартрансгаз" няма непогасени вземания от негови ползватели на мрежата", каза изпълнителният директор на "Булгартрансгаз" Владимир Малинов.